Ble ikke trodd i ankesak:

Mann dømt for å voldta kvinne i hennes egen stue

Lagmannsretten har dømt en mann i 20-åra til 4 års fengsel etter en traumatisk voldtekt i fjor.
Nyheter

Hålogaland lagmannsrett har opprettholdt dommen fra Brønnøy tingrett på fire års ubetinget fengsel mot en brønnøymann i 20-åra. Mannen hadde anket dommen fra tingretten på bevisbedømmelse i skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatningen.

Erkjente samleie

Det var en kveld i fjor vår i Brønnøysund at kvinnen lot mannen komme inn i boligen hennes, for å drikke kaffe. De kjente hverandre fra før, men var ikke i noe forhold, eller nære bekjente.

Etter hvert forsøkte kvinnen å hinte til mannen om at hun var trøtt, og at han måtte gå. Hun ønsket ikke å si det direkte. Lagmannsretten oppfatter dette som høflighet fra hennes side. På ett tidspunkt skal hun ha lagt seg i sengen med klærne på, for å signalisere at besøket var over. Da skal han ha «hoppet over henne». Det bestrider mannen.

Etter dette gikk den fornærmede kvinnen ut i stua igjen, og da skal mannen ha kommet naken ut av soverommet. Mannen har erkjent å ha hatt samleie med kvinnen, men ikke at samleiet var ufrivillig fra hennes side.

Traumatisk

Kvinnen forklarte på sin side at hun ga høylytt uttrykk for at hun ikke ville, at han holdt henne fast, og presset bena hennes fra hverandre. Han skal deretter ha gjort kraftige samleiebevegelser, til han fikk utløsning. Retten fester lit til hennes forklaring.

Etter hendelsen var fornærmede redd og sterkt preget av hendelsen. Hun kontaktet en venn, som kom hjem til henne. Han oppfattet henne som svært oppskaket. Hun gråt og var ute av seg selv. Hun ville ikke anmelde saken, fordi hun bebreidet seg selv, etter å ha sluppet mannen inn. En mann som lignet fornærmedes beskrivelse av gjerningsmannen sto utenfor, og løp da kvinnens venn forsøkte å ta kontakt.

Kjent skyldig

Da saken var oppe i tingretten forklarte mannen at han oppfattet tilnærmelser fra kvinnen, og at hun ønsket seksuell kontakt. Han forklarte da at han ikke forsto hvorfor kvinnen gråt etter samleiet.

Lagretten ble gitt ett hovedspørsmål om voldtekt, og svarte bekreftende, og kjente altså mannen skyldig.

Lagmannsretten legger til grunn, etter kvinnens forklaring, at overgrepet var skremmende og voldsomt for henne, og at det preget henne i ettertid. Det ble også påvist rifter i underlivet, og blåmerker på kroppen etter voldtekten.

Fire år

Lagmannsretten mener at voldtekten bærer preg av å være en såkalt «nachspielvoldtekt», med en for fornærmede kjent gjerningsmann.

Det legges ikke til grunn noe i skjerpende eller formildende retning. Siden voldtekten er fullbyrdet samleie, følger det av straffeloven (1902) §192 2. ledd bokstav a at det skal idømmes minstestraff på tre år. At fornærmede ble påført skader gjør likevel at straffen ikke kan settes i nedre sjikt av minstestraffen.

Retten setter derfor straffen til fire år ubetinget fengsel. På domstidspunktet har mannen tilbragt 396 dager i varetekt i sakens anledning.

Han må også betale erstatning på 150.000 kroner til fornærmede i saken.

  • BA har forsøkt å komme i kontakt med domfeltes forsvarer, uten hell.
Relaterte saker:

Alle i bilen sa at tiltalte ikke kjørte - likevel ble han dømt

Fire vitner bekreftet at mannen ikke hadde kjørt. Likevel ble han dømt for promillekjøring med over to i promille.

Hadde metamfetamin i brannslukningsapparat

Tatt med nesten et halvt kilo potent narkotika på Hemnes.

Dom: Bedro Nav for over 300.000

Brønnøyværing hevdet han hadde misforstått, men det trodde ikke retten på.

Sømnaværing dømt for å ha kjørt bil i hasjrus

Retten festet ikke lit til forklaringen om at han bare hadde startet bilmotoren.

Sømnaværing raste forbi laseren – slipper å sone

Tatt i kontroll på fylkesvei 17 i Høylandet.

Forsøkte å gjemme seg etter å ha fyllekjørt to mil

Mann i 20-årene må sone for kjøringen.

Med stigende promille på glatta i Brønnøysund

En mann i 50-årene fra Brønnøysund må sone for promillekjøring.

Kjørte på politifolk med vilje - nå er han dømt til betinget fengsel

Mannen som med vilje kjørte på fire politifolk på Offersøy i Alstahaug i 2013, er dømt til ti måneder fengsel, men slipper å sone.

Retten: Somling hos politiet brøt menneskerettighetene

Domfelte tilsto dagen etter at han ble pågrepet. Over to år senere kommer det dom i saken. Derfor slipper han å sone.

Drakk både før og etter kjøretur

Hadde 2,81 i promille halvannen time etter å ha kjørt bil.