Døgnberedskapen skal opprettholdes

Ambulanseflyet i Brønnøysund skal ikke skjæres ned fra 2019.

Vant fram Ambulanseflypilot og Høyre-representant i kommunestyret Synnøve Egeness Lilleli og ordfører Johnny Hanssen (Ap) gikk i februar ut og mante til kamp mot forslaget om å redusere tilbudet i Brønnøysund. Dagens melding fra Luftambulansetjenesten og Helse Nord betyr at kampen er vunnet. 

Nyheter

Mandag denne uken møttes direktørene i de fire helseforetakene i Norge for å diskutere framtidens luftambulansetjeneste. Til neste år skal alle ambulanseflyene ut på nytt anbud, og endringene som gjøres blir gjeldende fra sommeren 2019. De fire direktørene skulle derfor bli enige om hva de ønsker at Luftambulansetjenesten bestiller inn av beredskap.

Ingen endring i Brønnøysund

Lukter på nye ambulansefly

Må finne løsninger før ny avtale er på plass innen juli 2017.

 

For Helgeland var det mest kritiske spørsmålet om ambulanseflyet i Brønnøysund skal opprettholdes med døgnberedskap. BAnett får torsdag bekreftet hos kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik hos Helse Nord at det ikke blir gjort endringer på flyet i Brønnøysund fra 2019.

– Døgnberedskapen oppretholdes, og kostnadene dette innebærer skal fordeles gjennom en avtale mellom Helse Nord og Helse Midt, sier Sandvik.

Det er Luftambulansetjenesten ANS, som eies av helseforetakene, som skal utarbeide og lyse ut flykontraktene på anbud. Luftambulansetjenesten sendte tidligere i år ut et strategidokument som beskriver flere ulike løsninger for ambulanseflyene i Norge i perioden 2019 til 2030.

Kunne blitt dagfly

Et av forslagene som lå på bordet var å redusere flyberedskapen i Brønnøysund fra døgnkontinuerlig til at flyet kun skal operere på dagtid. Dette forslaget ble møtt med unison motstand fra kommunene på Helgeland. Kommunestyrene i alle 18 kommunene på Helgeland sendte derfor ut et felles innspill til høringen, der det ble krevd at døgnberedskapen opprettholdes.


Alle helgelandsordførerne støtter ambulansefly i Brønnøysund

Høringsuttalelse fra Sør-Helgeland har fått unison støtte på Helgeland.

 

BA erfarer at nettopp døgnberedskap i Brønnøysund var gjenstand for diskusjon på møtet mellom direktørene. I bestillingen fra direktørene ligger det nå to nye jetfly, ett på Gardermoen og ett i Tromsø. Ett av løsningsforslagene i strategidokumentet var at døgnberedskapen fjernes i Brønnøysund, fordi jetflyet i Tromsø gir utvidet dekning.

Men en avtale mellom Helse Nord og Helse Midt betyr altså at beredskapen skal opprettholdes på dagens nivå også i framtiden - i tillegg til at Tromsø får et jetfly. Alta, som i dag har ett døgnfly og ett dagfly, mister sitt dagfly fra sommeren 2019 - fordi jetflyet i Tromsø kompenserer for dette.

Jubel hos varaordføreren

Varaordfører Torstein Moe mener dette er en seier både for Helgeland, og Sør-Helgeland.

- Det er en fantastisk hyggelig nyhet for alle oss som bor her, og for de som har et hjerte for Helgeland og Sør-Helgeland. Vi gleder oss over budskapet. All ære til de som har stått på for dette. Dette betyr mye for oss, som står uten sykehus. Fly og helikopter er da blant de viktigste tiltakene for å kompensere for dette, sier Moe.

Han mener et fly med dagberedskap ikke lenger kan regnes for å være en del av akuttberedskapen.

- Meg bekjent så blir folk syke både på ettermiddag og kveld. Hadde man fjernet døgnberedskapen, så hadde man vært over på en annen type tilbud. En bestilt transportløsning, sier Moe.

Optimist for fremtiden

Kommunestyrene på Helgeland var derfor svært tydelige på at de ønsket døgnberedskapen opprettholdt.

- Dette - kombinert med det nye konseptet for et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund - gir meg troen på at vi går en lysere framtid i møte når det gjelder helse på Sør-Helgeland, mener varaordfører Moe.

Relaterte saker:

Alle helgelandsordførerne støtter ambulansefly i Brønnøysund

Høringsuttalelse fra Sør-Helgeland har fått unison støtte på Helgeland.

Uttalelse om ambulansefly

Under er høringsuttalelsen som ordførerne fra alle 18 kommunene på Helgeland har underskrevet.

Lukter på nye ambulansefly

Må finne løsninger før ny avtale er på plass innen juli 2017.