Rådmannen vil gi 70.000 i støtte til ny bensinpumpe

TTS skal ha bensinpumpe for båtfolket klart i løpet av våren.

TTS vil i løpet av juni etablere en bensinpumpe for båtfolket ved Esso-brygga. Rådmannen vil gi dem støtte fra næringsfondet.  Foto: Bård Pedersen

Faksimile: BA 12. mai. 

Nyheter

BA omtalte for en tid til bake TTS' plan om å etablere et anlegg for bensinpumping for båtfolket på «Esso-brygga» i Brønnøysund.

Måtte ha støtte

I et brev til Brønnøy kommune ba selskapet om en støtte på 70.000 kroner til prosjektet, som har en totalramme på 350.000 kroner.

TTS forventer at dette vil for dem vil bli et underskuddsprosjekt.

– En slik støtte vil være avgjørende for at prosjektet skal være drivbart i årene som kommer, skrev TTS-direktør Stein Andre Herigstad-Olsen.

– Prisverdig av TTS

Neste uke møtes kommunens driftsstyre, som skal behandle søknaden. Rådmannens innstilling er at det innvilges 70.000 kroner, som TTS ønsker, for å etablere et slikt bensinanlegg. Utbetaling kan først skje etter at anlegget er ferdigstilt, og mot fullstendig regnskap.

Midlene skal i så fall komme fra kommunens næringsfond.

– Å få på plass bensinfylling direkte for mindre båter vil være et godt infrastrukturtiltak i Brønnøysund. Det har vært svært vanskelig med dagens ordning. Å legge fra seg båten ved flytebrygga, fylle via kanner på en bensinstasjon for så å fylle dette på båten, skriver rådmannen.

– Det er et prisverdig tiltak av Torghatten Trafikkselskap og det er kjent at med de mengdene bensin det her er snakk om, så er det ikke regningssvarende å etablere et slikt anlegg. Et tilskudd fra næringsfondet for å få kostnadene i balanse, vil heve kvaliteten på småbåthavna i sentrum og styrke Brønnøysund som en attraktiv havn for fritidsflåten, skriver rådmannen i sin innstilling.

Betaling med kortterminal

Anlegget vil ha en kapasitet på 6 kubikkmeter, og fylling vil skje ved flytebryggen på nordsiden av Esso-brygga - der det fra før er mulighet for diesel-fylling. Betaling skal gjøres med en kortterminal.

Erfarne båtfolk i Brønnøysund som BA snakket med tidligere i mai, kan ikke erindre at det har vært et pumpetilbud ned til sjøen. Det nærmeste man kommer var bensinpumpen ved Esso-brygga som stod på land ved de to store tankene. Denne ble nedlagt på midten av 90-tallet, og også her måtte båteierne bære bensin i dunk.