Alle helgelandsordførerne støtter ambulansefly i Brønnøysund

Høringsuttalelse fra Sør-Helgeland har fått unison støtte på Helgeland.

Vedtok uttalelse Formannskapet i Brønnøy gikk enstemmig inn for å støtte den allerede underskrevne høringsuttalelsen til ambulanseflystrategien for 2019 til 2030 fra Sør-Helgeland regionråd, på vegne av alle 18 kommunene i Helgeland. Men flere av representantene hadde helst sett at uttalelsen kom til behandling før den var underskrevet av de øvrige kommunene. Fra venstre, rundt bordet: Paul Birger Torgnes (H), Magnar Solbakk (Ap), Trude Valla (Ap), formannskapssekretær Aina Slotterøy, Torstein Moe (V), rådmann Pål Trælvik, Per Martin Orvik (V) og Siv Aglen (Ap). 

Alternativ 5 Dette er organiseringen Sør-Helgeland regionråd ønsker at Luftambulansetjenesten går videre med. 

Nyheter

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten) sendte i februar ut sitt strategidokument for fremtidig struktur for ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 ut på høring.

Krever fortsatt døgnberedskap

I løpet av neste sommer skal det inngås nye avtaler for alle ambulansefly som løpet fra 1. juli 2019. Avtaleperioden er foreslått til elleve år.

Sør-Helgeland regionråd har utarbeidet en uttalelse til Luftambulansetjenesten, og denne er underskrevet av alle 18 ordførerne på Helgeland.

Luftambulansetjenesten skisserer i sitt strategidokument fem alternative måter tjenesten kan organiseres på i framtiden. Ett av alternativene er å stasjonere et jetfly på Svalbard og kun fly på dagtid fra Brønnøysund. Dette alternativet anser helgelandskommunene for å være urealistisk.

Sør-Helgeland regionråd uttaler at de ønsker det skisserte alternativ 5 (se bilde til høyre).

Lenke: Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Sør-Helgeland regionråd

Lenke: Her kan du lese hele strategidokumentet.

Utfordrende behandling

Høringsuttalelsen fra Helgeland ble behandlet i formannskapet i Brønnøy tirsdag denne uken. Der ble det opplyst at samtlige 18 kommuner har stilt seg bak uttalelsen, men både formannskapet og kommunestyret skal likevel formelt ta stilling til dokumentet.

Høyres Paul Birger Torgnes uttalte at behandling i etterkant av signering var en utfordring.

- Det er vanskelig å gjøre noe med noe som allerede er signert. Men jeg synes det er en god uttalelse. Vi i Høyre har jobbet mye med dette, og mener dette er bygget opp bra og står 100 prosent bak hovedkonklusjonen. Vi har imidlertid én utfordring som ligger i avsnittet som begynner med dekningsgrad. Der står det at «luftambulansen opererer med mål om å være hos pasienten etter 20 minutter, og ikke senere enn 30 min». Det som er situasjonen er at man har 20 minutter utkallingstid som kommer i tillegg. Kveld og natt har man 61 minutters tilkallingstid i tillegg. Skal man nå pasienten på 20 minutter, så kommer utkalling i tillegg. Jeg oppfatter bred enighet om at vi må få en base i Brønnøysund permanent. Hadde vi hatt det, i tråd med det som kreves, så hadde vi hatt 20 min utkallingstid både dag og natt. Jeg kan gå for denne uttalelsen, men etterspør et intiativ for å få på plass en permanent base, uttalte Torgnes.

Enstemmig vedtatt

Også Senterpartiets Trond Sverre Horn var skuffet over at saken ikke kom opp i forrige uke, i det ekstraordinære møtet som ble avlyst.

- Dette fordi vi var enige om at vi skulle diskutere denne saken og få uttalelsen så god som mulig. Vi skulle komme tilbake å finslipe det allerede gode arbeidet som er gjort på det som da var et utkast. Nå er det dette dokumentet som rår, sa Horn.

De øvrige medlemmene i formannskapet som uttalte seg var enige med konklusjonene i høringsuttalelsen. Den ble deretter enstemmig vedtatt.


Lukter på nye ambulansefly

Må finne løsninger før ny avtale er på plass innen juli 2017.