Nå kan du lese din pasientjournal på nett

Se mappa di Nå kan du logge inn og se pasientjournalen din i ro og mak.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

I dag lanserer Helgelandssykehuset den nye løsningen som lar pasienter lese sin egen journal på nett. Ved å logge inn her kan man få tilgang til journalen hjemme i sin egen stue.

– Dette er en stor dag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Den offisielle åpningen foregår ved Nordlandssykehuset Bodø, og den markerer en stor dag for pasienter i hele Helse Nord.


Møte legen forberedt

– Det overordnede målet for regjeringen er å skape pasientens helsetjeneste. I pasientens helsetjeneste er pasienten en del av sitt eget behandlingsteam. Pasientens innsyn gjør noe med maktbalansen mellom behandler og pasient. Når pasientene kan lese sin egen journal, kan de møte legen bedre forberedt. De kan også forstå mer i etterkant av møtet og rette opp i misforståelser. Pasientens innsyn gir bedre kvalitet. Min pasientjournal tar oss viktige skritt framover mot målet om én innbygger – én journal, sier Høie.

Min pasientjournal gjøres tilgjengelig for pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år i Helse Nord, som de første i Norge. De aller fleste journaldokumentene er med i tjenesten.

EU-organisasjonen European Patients’ Forum (EPF) arbeider for å gi pasientene mer makt over egen behandling: At de skal få muligheten til å bli aktive mottakere av helsetjenester, og selv ha større innflytelse på de beslutninger som tas om behandling og medisinering. Da er innsyn i journalen et viktig steg.  

– Norge er i verdenstoppen hva angår helseteknologi, og har muligheter til å legge ressurser i dette. Vi er spent på å se hvilken betydning arbeidet som nå gjøres i nord får for pasientene både der og ellers i landet, sier Walter Atzori, Senior Programme Officer i EPF.


Fornøyde brukere

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har det siste halvannet året bidratt i utviklingen av tjenesten, blant annet ved å gi 500 pasienter testtilgang til egen journal. Marianne Hofstra er blant brukerne som har testet.

– Tjenesten virker veldig bra, og jeg vil anbefale den til venner og kjente. Sidene er informative og brukervennlige, og for pasientene vil det være mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen. Jeg er i hvert fall kokfornøyd, fastslår Marianne Hofstra.

At pasientene nå får elektronisk tilgang til sin pasientjournal er en ønsket utvikling fra norske myndigheter. Stortingsmeldingen «Én innbygger, én journal» slår fast at norske pasienter skal kunne få pasientjournalen sin elektronisk.


Ingenting om meg uten meg

Et viktig mål er at enklere tilgang til journalopplysninger og andre digitale tjenester fra sykehusene, kan gjøre pasientene mer delaktig i egen helse.

– Pasientene er mer informerte og kompetente nå enn tidligere, og de forventer å få være mer med på beslutninger. Dette endrer også legerollen. Før tok vi beslutninger på pasientens vegne. Nå er vi der at pasienten med rette kan si «ingen beslutning om meg uten meg», sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Min pasientjournal er for de mange, men passer ikke for alle. Pasientene må selv bestemme om tjenesten er noe for dem. Om du har fått en alvorlig diagnose, vil alt stå i journalen. Også det du kanskje ikke vil vite.

– Da blir det et teamarbeid mellom lege og pasient. Vi må snakke sammen. Vi må tvinge oss til å gjøre tydelige avtaler med pasienten om hvordan informasjonsutvekslingen skal skje, og kartlegge hva de vil vite, legger Ingebrigtsen til.