Stortinget stopper tingretts-sammenslåing

Brønnøy tingrett får bestå, foreløpig.

Politisk stans Høyre, Frp og KrF går inn og stopper DAs omstruktureringsforslag.  Foto: Bente Milde

Nyheter

Stortingspolitiker Margunn Ebbesen (H) opplyser i kveld at regjeringspartiene Høyre og FrP har blitt enige med KrF i justiskomiteen om å stoppe sammenslåingsprosessene som Domstolsadministrasjonen (DA) har foreslått. Dette etter flere dagers intens forhandling.

DA ønsker blant annet å samle alle tingrettene på Helgeland til én tingrett, på Mo i Rana. Nå blir dette altså ikke realitet.

- Betyr dette at tingretten i Brønnøy nå er berget?

- Ja, i denne omgang, svarer Ebbesen.

Stortingspolitikeren fra Brønnøysund opplyser at Høyre ikke er tilfreds med prosessen som DA har kjørt for å endre på tingrettsstrukturen i Norge.

- Forslagene DA har kommet med har skapt veldig mye lokal usikkerhet. Vi har også erfart at det ikke har vært gode prosesser i flere berørte kommuner, der verken brukere, ansatte eller kommunene har vært tilstrekkelig involvert, sier Ebbesen.

Hun understreker at dette ikke betyr at framtidige forslag om sammenslåing vil bli stoppet.

- Vi sier ikke totalt nei. Vi vet at det er noen tingretter som ikke er fornøyd med at vi nå stopper dette. Dette fordi de har kommet langt i sine sammenslåingsprosesser og fordi dette er ønsket der. Men hvis DA ønsker å gå videre med dette, så må det være basert i stor grad på et lokalt ønske og på reell enighet mellom DA og tingrettene, sier Ebbesen.

- Vil dette koste? DA har uttalt at sammenslåinger ble igangsatt for å effektivisere.

- Det forstår vi, og det er noe tingrettene også må ha med seg. Det er viktig å vise samfunnsregnskapet. Domstolene har veldig stor tillit i dag, og skal vi opprettholde den tilliten så må tingrettene være åpne for folk. Blir det lange avstander og store kostander på reising, så kan det medføre at tingretten ikke blir tilgjengelig, sier Ebbesen.


Advokater splittet om tingretter

Advokater på Helgeland og i Salten er internt uenige om sammenslåing av tingrettene på Helgeland.Margunn er kritisk til tingretts-endring

Margunn Ebbesen (H) om domstoladministrasjonens forslag.Får ingen løfter

Domstoladministrasjonen har ikke tatt stilling til hva som skjer når sorenskriver Roald Tørrissen går av.