Se hvor de rikeste bor

Sjekk BAnetts skattekart.
Nyheter

I kartet over kan du finne topplister for hele landet, enten fylkesvis, kommunevis eller på hvert enkelt postnummer.

Zoom inn på kartet, ved å bruke hjulet på musa eller pluss- og minussymbolene oppe i venstre hjørne, for å finne postnummervisningen.