- Gåsebestanden er i ferd med å bli uhåndterlig

Det sier jordbrukssjefen på Vega.

Stadig flere Grågåsa trives på Vega. Her fra Hopen.  Foto: Ingvar Andersen

Nyheter

På Vega har det det i fjor og i år blitt gjennomført tidligjakt på grågås. Jordbrukssjef Ove Horpestads rapport om dette til Miljødirektoratet kommer det fram at det ble solgt 74 jaktkort i perioden 26. juli til 9. august, og at det innen fristen 15. august ble levert inn 53 jaktrapporter.


Rekordmange

De 53 jegerne har jaktet i til sammen 94 døgn, det vil si rundt 1,77 døgn per jeger, og jaktutbyttet ligger i snitt på tre gås per jeger. Jegerne oppgir å ha skutt følgende:

* 2014: 103 gjess (alder ikke oppgitt)

* 2015: 167 gjess, fordelt på 103 voksne og 64 årsunger.

Ut fra tellinger gjort før jakten startet blir det antatt at det på var nærmere 2.500 grågås på hovedøya ved jaktstart, og dette er flere enn ved tidligere tellinger før jaktstart.


Påvirket av tidligjakt?

Men har tidligjakten minsket gåsetrykket på dyrka mark? Ifølge Horpestad er meningene delte.

"Noen mener at det har vært en mindre belastning på dyrkamarka, mens andre sier at trykket er det samme eller større. Det kan jo ha sammenheng med at grågåsa i år har valgt ut andre områder for beiting. Ut i fra tilbakemeldingen fra jegerne er det ingenting som tyder på at å starte jakta 26. juli har ført til tidligere trekk. Det har vært mye gås under hele tidligjakta.", skriver jordbrukssjefen.

Han påpeker også at forsøksordningen med jakt på kveldstid har vært positiv, men at den endelige konklusjonene må trekkes etter å ha prøvd dette i 2016 også.

"De fleste av jegerne som har gitt tilbakemelding sier at det er bedre med kveldsjakt enn morgenjakt. Det har vært en fin jakt med mye fugl på trekk.", skriver Horpestad, som konkluderer slik:
"Utfordringen for neste år blir å få økt jaktutbyttet, for slik som gåsebestanden oppleves for mange nå er den i ferd med å bli uhåndtertlig".