300 mill. for Widerøe

Ifølge Dagens Næringsliv er det summen de nye eierne med Torghatten ASA i spissen betalte.

Lang prosess Konserndirektør Brynjar Forbergskog, Stein Andre Herigstad-Olsen og flere i ledergruppen brukte ett år på oppkjøpet av Widerøe. Her kommer de hjem etter at avtalen ble inngått i mai. 

Nyheter

Avtalen ble klar i vår, men salget ble først gjennomført på mandagens generalforsamling i Widerøe.

Torghatten hovedaksjonær

SAS sitter fortsatt på 20 prosent av aksjene. I det nye eierselskapet WF Holding AS - som har kjøpt 80 prosnet av aksjene - har Torghatten ASA 51 prosent, Fjord 1 eier 34 prosent og Nordland fylkeskommune sitter med 15 prosent.

Dagens Næringsliv har fått tilgang til generalforsamlingsprotokollen fra en ekstraordinær generalforsamling i WF Holding AS som viser at SAS fikk utbetalt 300 millioner kroner. Det priser hele Widerøes egenkapital til 375 millioner. 

Det er kjent at de tre nye eierne har gått inn med 500 millioner i det nye eierselskapet, men konsernsjef i Torghatten ASA og styreleder i Widerøe Brynjar Forbergskog har ikke ønsket å kommentere hvor mye som er brukt til å kjøpe 80 prosent av Widerøe-aksjene.

- Det er en sammensatt transaksjon, som er betydelig mindre enn de største anslagene i media, sier han til BAnett.

I Dagens Næringslivs onsdagsutgave løfter han på sløret.

- Widerøe blir tilført 250 millioner kroner i frisk egenkapital. De nye eierne går inn med 200 millioner av dette, sier Forbergskog

SAS går inn med resten, for å opprettholde sin eierandel på 20 prosent. Det betyr at SAS sitter igjen med 250 millioner kroner netto, ifølge Dagens Næringsliv.

Større eierandel

Torghatten ASA har en opsjon på å kjøpe ut SAS.

- Vi har en rett og plikt til å gjøre det innen 2016, sier Forbergskog til BAnett.

Nordland Fylkeskommune gikk inn med 75 millioner kroner i WF Holding. De ansatte i Widerøe tilbys å kjøpe aksjer fra fylkets post.

- Vi regner ikke med at de ansatte kjøper hele posten. Men det hadde vært fint om noen gikk inn, sier Forbergskog.

Han mener kritikken mot fylkets involvering er uberettiget.

- Widerøe er et stort selskap i Nordland med over 600 ansatte bare i Bodø. Så det ville være en pussighet om fylket ikke skulle være opptatt av selskapets ve og vel. Vi har også en avtale som gjør at fylket har tilnærmet null risiko, sier Brynjar Forbergskog.