Drar på befa­ring hos bedrift der nærings­sjefen vil si nei til søknad om nærings­støtte

foto