Økte midler i statsbudsjettet gir flere stillinger ved Brønnøysundregistrene