Kald skulder til søker, mente støtte kunne undergrave formålet med næringsfondet