Odin investerer fordi han vil støtte lokal næringsutvikling