Dette anløpet gir havnesjefen mange gode grunner til å smile