Norsk Havbrukssenter får forlenget visningstillatelse