Stein Andre Herigstad-Olsen blir ny admi­nistre­rende direktør i Torghatten Aqua AS

foto