Her skal Bjørn og Simon starte bedrift og jobbe med det grønne skiftet