Reiselivsnæringen på Sør-Helgeland melder om knall-resultater etter det flotte været i juni. Turister fra hele Norge vil besøke regionen vår i koronaferien. Det skal vi være både ydmyke og takknemlige for.

Verdensarvøya Vega har fått spesielt mye oppmerksomhet - og besøk. I fjor åpnet de både verdensarvsenter og Vegatrappa, og nå har dette tydeligvis nådd ut til folk over hele landet. Besøkstallene tyder på at slike attraksjoner gir verdifulle ringvirkninger for et lokalsamfunn.

Det er gjort i denne avisen før, men Vegatrappa kan faktisk ikke fullroses nok. Å få til et så fenomenalt vellykket prosjekt som gir så mye til så mange på vidt forskjellige måter er fantastisk. Når man så legger til at kostnaden for prosjektet ser ut til å ende rundt 4 millioner kroner - altså under en tidel av verdensarvsenteret eller en femtedel av Lille Brønnøya-prosjektet - så er det bare å bøye seg i støvet. En stor andel av finansieringen har idrettslaget som står bak også skaffet fra lokale banker og ved å selge trappetrinn, dette har ikke belastet fellesskapet noe særlig.

Det ser altså ut til å gå mot en betydelig bedre sommer enn det mange hadde fryktet da koronapandemien utløste alle alarmer i midten av mars. Det kan imidlertid se ut for at turisteffekten er så voldsom at den har tatt fylkeskommunen litt på senga. Voldsomme køer og antallet biler som har stått igjen på ferjeleiene på Sør-Helgeland de siste ukene kan tyde på det. Ferjetilbudet vårt er ikke dimensjonert for turiststrømmen det er brukt millioner av kroner og svært mye arbeid på å få hit. Dette bør samferdselsråden umiddelbart forsøke å finne løsninger på, hvis ikke han allerede er i gang.

Hvis det trengs flere avganger eller suppleringsferjer så må dette bare settes på - koste hva det koste vil. Det er penger fylket får tilbake med renter i form av positive ringvirkninger og godt omdømme. Alternativet er at hundrevis, eller kanskje tusenvis, av norgesturister reiser hjem med skrekkhistorier fra ferjekøer på Sør-Helgeland - eller andre steder i fylket. Det kan bli fryktelig kostbart når vi skal kjempe med destinasjoner over hele verden om de samme turistene til neste sommer.