Fylkesskolesjefen vil legge ned linjer ved Brønnøysund videregående skole. Problemet er at argumentene faller. I møte med lokale politikere og næringslivsfolk måtte fylkesrådsleder Tomas Norvoll be delegasjonen fra Helgeland se helt bort fra tallene som administrasjonen oppga for den påståtte nødvendige nybyggingen av TIP-hall i Brønnøysund. De har ved nærmere undersøkelse vist seg å ikke holde mål.

Denne uken kom Norvoll, som vil følge fylkesskolesjefens kuttplaner i Brønnøysund, med et nytt argument: Det private Havbruksakademiet på Toft gjør at Sør-Helgeland trenger færre skoleplasser. De som har fulgt forhistorien til skoletilbudet på Toft vet at dette er et urettferdig argument å bruke mot Sør-Helgeland. Næringslivet og oppdrettsmiljøet på Helgeland tigget i mange år fylket om å få en slik linje lokalt. At det sårt tiltrengte tilbudet i oppdrettsregionen Sør-Helgeland til slutt kom på plass via privat initiativ har trukket til oss elever utenfra og skal ikke brukes mot oss.

Nå viser opplysninger fra Brønnøysund videregående skole-rektor Sylvi Halseth at skolen ikke har så mange ubesatte elevplasser som Norvoll går ut fra. Hun har vært på offensiven og lagt fram forslaget som får elevtallet ned uten at de viktige yrkesfaglige linjene som nå er trues legges ned.

Her bør fylket lytte til et godt innspill fra dem som har skoen på, slik at næringslivet og ungdommen på Sør-Helgeland sammen kan legge til rette for videre vekst.