Regjeringens nye grunnrenteskatt flytter penger fra utenlandske eiere til norske kystkommuner, fra rike eiere til fellesskapet.

Arbeiderpartiet ønsker arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten vår, og jeg er glad for den veksten og utviklingen oppdrettsnæringen bidrar til. Lav arbeidsledighet og en sterk velferdsstat forutsetter et næringsliv som går godt. For Arbeiderpartiet er det også viktig at virksomhet som skaper milliardoverskudd ved å få tilgang på fellesskapets naturressurser, slik som oppdrettsnæringen, skal bidra mer til fellesskapet enn annen næringsvirksomhet.

Fellesskapet trenger større inntekter i årene fremover for å sikre gode velferdsordninger. Derfor foreslår regjeringen nå at oppdrettsnæringen skal bidra mer til fellesskapet gjennom en ny grunnrenteskatt. Det er bare de største aktørene som skal betale grunnrente. De med den sterkeste ryggen må bære den tyngste børen.

I dagens situasjon er mange av de store oppdrettsselskapene organisert med produksjon i en rekke kommuner langs kysten, mens eierne som mottar utbytte, gjerne sitter i Tokyo, Kypros, Luxemburg og London. Utlendinger eier 48 % av de fem største selskapene.

Arbeiderpartiet mener det er riktig at en betydelig del av overskuddet tilfaller lokalsamfunnene og kommunene der verdiene skapes. Derfor foreslår regjeringen vår en grunnrenteskatt som sikrer at inntekter tilfaller vertskommunen for oppdrettsanlegget.

Dette er en rettferdig endring av skattesystemet som flytter penger fra Tokyo og Luxembourg til kommuner som Hyllestad og Loppa.

Karianne B. Bråthen

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson