Friskolene er en viktig del av den norske skolen. De bidrar til mangfold, og gir foreldrene mulighet til å velge den skolen de mener passer best for sine barn. Det finnes mange barn og unge som ikke klarer å finne seg til rette i den offentlige skolen og som trenger et alternativ. Friskolene er med på å legge til rette for dette, ikke som en erstatning for, men som et supplement til den offentlige skolen.

Etter at dagens regjering overtok har vi sett en negativ endring for friskolene. Regjeringen har omdøpte friskoleloven, til privatskoleloven. Der legger man opp til et likt syn på ideelle friskoler, og kommersielle privatskoler. For det er en forskjell. Ideell er ideell, og privat er privat.

I dag ser vi at regjeringens retorikk overfor friskoler splitter og skaper fronter, når en heller burde opptrådt samlende. Ved endringene i det som nå heter privatskoleloven og endringer i friskolenes økonomiske støtte, er rammebetingelsene for friskolene blitt dårligere. Disse endringene må reverseres.

Vi vil ha en sterk offentlig skole, men det er viktig at det også er et rom for at ideelle friskoler skal få gode og forutsigbare rammer, som et viktig supplement.

KrF har en årelang tradisjon og er en stolt forkjemper for friskolene og deres vilkår. Nå må friskolene få gode økonomiske rammer, slik at de kan få stabiliteten de trenger. KrF ønsker å øke kapitaltilskuddet til friskolene, sikre at friskoler som oppretter SFO skal få offentlig støtte og fortsatt sikre friskolenes ansettelsesfrihet på bakgrunn av skolens formål.

Friskolene skal ikke være en erstatning for den offentlige skolen, men være et viktig supplement til den. Det vil KrF fortsatt kjempe for.

Dagfinn Arntsen

Fylkesleder og andrekandidat til fylkestinget for Nordland KrF