Forrige uke var verdens øyne rettet mot Norges viktige rolle som internasjonal problemløser og diplomatisk samtalepartner for terroristene fra Taliban.

Samme uka får vi lokalt kjennskap til at “havnekrigen” i Brønnøy på langt nær er over. Denne striden har nå vart lengre enn 2. verdenskrig, og ingen diplomater er å se.

I Brønnøy er det fortsatt taushet, rettssaker og e-poster som gjelder.

Nå er det et lydopptak gjort i et havnerelatert møte i desember 2019 som er i fokus.

Opptaket ble i sin tid helt avgjørende for at havnesjefen ble frifunnet for påståtte korrupsjonsanklager. Lydopptaket ble tatt opp og brukt i rent sjølforsvar etter at havnesjef ble anmeldt av sittende ordfører og en tidligere rådmann. Uten dette opptaket ville havnesjefen trolig blitt uskyldig dømt i en ellers gubbedominert rett.

Lydopptaket er fortsatt i havnesjefens eie, og har så langt kostet henne over kr 200 000.

Nå ikke bare ber, men krever Brønnøys ordfører at lydopptaket oversendes kommunen i forbindelse med en ny rettssak som ikke omhandler havn eller havnesjef. Det «ulovlige» opptaket har altså en verdi for flere enn havnesjefen. Enda godt at lydopptaket fortsatt finnes og har overlevd Datatilsynets famøse krav om sletting.

Dagens prinsipielle spørsmål; Er det rimelig at kommunen gratis skal kunne overta et opptak/dokument som er eid og betalt av andre?

Denne saken kunne ha fått sin løsning i havnestyrets møte allerede den 16.9.21. Innstillingen fra styreleder var at havnestyret skulle dekke havnesjefens utlegg som hadde oppstått i forbindelse med sin jobb for havna. Innstillingen fra styreleder fikk ikke flertall takket være et gjerrig og prinsippløst motforslag fra Magnar Solbakk fra Arbeiderpartiet.

Hadde havnestyret tatt sitt arbeidsgiveransvar på alvor og påtatt seg denne kostnaden, ville trolig saken nå vært ute av verden, og kommunen kunne overtatt lydopptaket.

Brønnøysunds Avis har tradisjonen tro brakt spørsmålet om utleveringa til en juridisk vurdering, og juristen svarer generelt på juristers vis.

Lokalt vet vi imidlertid at forholdet mellom Brønnøy kommune og havn forlengst har blitt mer politisk enn juridisk. Hovedansvaret for situasjonen må tillegges representantene fra Arbeiderpartiet og Venstre som tidlig misforsto sitt mandat i havnestyret. De har dermed aldri evnet å ivareta havnas interesser i en turbulent tid.

På den annen side ; Nå er vi vel alle interessert i at Brønnøy kommune skal komme best mulig ut av den kommende ankesaken mot kommunens dyreste og mest unødvendige innbygger.

Om det omtalte lydopptaket kan komme til nytte også her, vil det være en typisk vinn-vinn-situasjon. Men for at dette skal bli en realitet krever det økt ydmykhet, beklagelser til havnesjefen og langt mer ansvarlighet fra kommunens side.

Havnestyrets leder og havnesjefen har vist vei. Nå er det opp til Brønnøy kommune å vise en smule grad av folkevett, og gjerne litt juridisk ULYDighet for å komme videre.

Lykke til.

Iver Dreiås