Det er rystende beretninger som tilflyter almuen fra et til dels lukket og tilknappet kommunestyre i Brønnøy. Brønnøysund avis melder at både Magnar Solbakk og Siv Aglen er splittet!!

Med ferske bilder fra krigen i Ukraina på netthinnen er det lett å få assosiasjoner til både avhogde kroppsdeler og mye gørr og blod når denne overskriften lyser mot oss. La oss  håpe at det ikke er riktig så galt fatt. Et splittet sinn kan en ellers lese mye om i psykiatrisk litteratur, men jeg håper det heller ikke er dette BA`s hardtarbeidende og etterrettelige journalist har observert i kommunestyresalen.

Jeg antar at han mener at det er splittelse i Brønnøy Arbeiderparti i saken som gjelder ankesaken om Helge Thorsen.

At det er splittelse i et politisk parti er ingen bombe. Det skal være er en naturlig del av den politiske og demokratiske prosessen som forhåpentlig skjer i alle ansvarlige parti.

Det er kanskje på sin plass å minne om at medlemsmøter er øverste organ i alle demokratiske partier, og at uenigheter løses best gjennom saklig argumentasjon og avstemminger. Spørsmålet blir derfor hvem som har mandat fra partiets medlemsmøte til å fremme forslag og avgi stemme i en av kommunens tyngste saker på mange år.

Eller er det slik som mange av oss tror, at representantene fra Brønnøy Arbeiderparti hersker i kommunestyret helt etter eget forgodtbefinnende?

Magnar Solbakk har som kjent vist seg fram som en av Helge Thorsens varmeste forsvarere, så at han vil unngå en anke er vel helt naturlig. At han nylig også ble valgt til leder av Brønnøy Arbeiderparti for ørtende gang, styrker forsåvidt også hans posisjon, men hovedspørsmålet henger fortsatt i lufta ; Har han medlemsmøtets støtte for sin stemmegivning?

Hvis han mot formodning har dette, er det vel all grunn til å rasle med eksklusjonsparagrafen både overfor gruppeleder Aglen og resten av kommunestyregruppa. Dersom disse kan skilte med å ha støtte i medlemsmøtet er de sjølsagt tilgitt.

Nå er det ikke kommunevalg før til neste år, men dersom Arbeiderpartiet ønsker å overbevise velgerne om at de ikke er kommunens mest udemokratiske parti, har de nå sjansen til å komme med en redegjørelse?

For øvrig er de pekuniære forhold rundt en eventuell anke til Høyesterett som Solbakk klamrer seg, til helt underordna. En anke til Høyesterett koster kr 29 352.  Dersom anken forkastes koster det kr 2446,- .

Det er jeg overbevist om at Frank kan hoste opp om nødvendig.

Han er fra Vega og har opplevd verre uvær enn dette.

Iver Dreiås

Frilynt sosialdemokrat