Møtet i Brønnøy Havns styre torsdag var en merkelig opplevelse. Bakgrunnen for møtet var at havnas egne advokater hadde en rekke innsigelser mot avtalen som ble inngått mellom Søren Nielsen, Brønnøy Havn og Brønnøy kommune om makebytte på kaia. Advokatene mente i korte trekk at avtalen er vektet for mye i Søren Nielsens favør og at havna må bære for mye risiko. Det antydes at havna kan få et økonomisk tap, at kompensasjonen for midlertidig drift under byggingen er for dårlig og at daglig drift av midthavna - som i stor grad er mottak og betjening av Hurtigruten - kan stå på spill på grunn av Brønnøysundregistrenes status som skjermingsverdig objekt.

Havnesjef Sølvi Kristoffersen har vært tydelig på at hun er enig med advokatene, og mener avtalen som er inngått innebærer for stor risiko for havna. Kristoffersen ønsket derfor at havnestyret skulle få en gjennomgang av advokatenes vurderinger og derfor ble det innkalt til orientering om saken torsdag. Styreleder Jørn Georg Johansen har så langt ikke kommentert advokatenes innsigelser til avtalen han på vegne av havna signerte om makebytte. Hans eneste svar til avisen så langt i saken har vært «ingen kommentar». Torsdag åpnet han styremøtet ved å si at han ikke mente det var nødvendig at havnestyret - og i forlengelsen av dette offentligheten - skulle få en orientering fra advokatene som har vurdert avtalen mellom registerutbyggeren og havna. Vi tar høyde for at det kan være gode grunner til at styreleder Johansen og havnestyrets nestleder Kristian Warholm valgte å inngå avtalen med Søren Nielsen AS, til tross for havneadvokatenes innvendinger. Men når styrelederen vil legge lokket på så er det selvsagt umulig å vite om det var gode argumenter eller et blindt ønske om ikke å legge kjepper i hjulene for registernybygget som var tungen på vektskåla da avtalen ble signert.

Brønnøysundregistrene er den viktigste arbeidsplassen på hele Sør-Helgeland, derom hersker ingen tvil. Derfor vil mange sikkert kategorisere alle kritiske spørsmål og refleksjoner som toucher innpå registerbygg-prosessen som «negativ til Brønnøysundregistrene», men denne avisen mener alle offentlige prosesser bør tåle å bli ettergått og gransket. Det er all mulig grunn til å være varsom i forvaltningen av havna. Det er en meget viktig del av infrastrukturen i kommunen, som ikke blir mindre viktig når Hurtigruten før sommeren dobler sin liggetid i byen. Det er selvsagt viktig at alle involverte parter gjør det de kan for å imøtekomme utbyggerens behov slik at man får en god og smidig byggeprosess. Men ikke til enhver pris. Det er nå svært tydelig at Registrenes aksept av en utleier som ikke hadde en ferdigspikret tomteavtale på plass da de ble utpekt som vinnere har lagt betydelig press på Brønnøy Havn. Vi forstår godt at havnestyret ikke vil gå inn i historien som «de som veltet registerbygg-prosjektet på kaia», men man har samtidig et ansvar for å ivareta havnas interesser. «Ingen kommentar» holder ikke. Styreleder Jørn Georg Johansen må komme på banen og forklare hvordan de som inngikk avtalen har tenkt. Vi greier ikke å se at det finnes noen gode grunner for at offentligheten ikke skal vite hva som har skjedd og hvorfor. Snakk ut, Johansen!