Hvis det er noe oljebransjen trenger nå for tiden, så er det grønn omstilling. Parisavtalen og behovet for omstilling gjør at energiselskapene, som de har begynt å kalle seg, satser på gjenvinnbare energikilder. Det bransjen også trenger, er forståelse for den jobben de tross alt gjør med å skaffe verden energi i dagens situasjon, og å prøve å gjøre dette så miljøskånsomt som mulig. Selskapene kan også med god rett hevde at de i mange år har sørget for velferd og sysselsetting.

Men det siste argumentet kan utfordres med at ringvirkningene ikke er fordelt likt utover landet. Mens de fleste har fått del i levestandardøkningen så er de godt betalte oljejobbene sentrert i Stavanger-regionen og i departementet i Oslo. Nord-Norge har med rette krevd sin an del av ringvirkningene når det skal bores utenfor vår kyst. Helgelandsbase-samarbeidet mellom Sandnessjøen og Brønnøysund har gitt ringvirkninger, men vi må stadig slåss for at oljeselskapene bruker de regionale tilbudene når de borer utenfor kysten vår.

ConocoPhilips har nå valgt utflyging fra Kristiansund når det skal letebores utenfor Helgeland. Selv om dette er en begrenset operasjon, så er det viktig at selskapet allerede nå får signaler om hva vi synes om dette lokalt. Det er ikke i intensjonen til politikerne, og det er rett og slett ikke rettferdig. Leteboring utenfor vår kyst skal gi arbeidsplasser lokalt. Det må amerikanerne nå få et klart signal om. ConocoPhilips skader ryet til en fra før kritisert bransje når de tar dette valget.