Denne uken sto varsling og ansattes ytringsfrihet på sakslista til det avtroppende kommunestyret. Dermed fikk mange av politikerne der en siste sjanse til å vise at dette feltet ikke er noe de har en dypere forståelse av.

For hva har et flertall av politikerne vedtatt? Jo, at ansatte i kommunen skal varsle internt før de går til mediene. Dette er en paragraf kommunestyret i Brønnøy kommer til å bli nødt til å endre. Å vedta at man bør prøve å varsle internt først, slik Ap foreslo, hadde vært greit. Men når man vedtar at man skal varsle internt først, så sier man indirekte at det ikke er lov å varsle eksternt. Det er i strid med Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Den gjelder også for ansatte. En kommune eller arbeidsgiver kan pålegge at personkonflikter og taushetsbelagte opplysninger holdes internt, men retten til å ytre systemkritikk og varsling om klanderverdige forhold kan ingen kommune ta fra noen.

Overraskende nok kommer vedtaket fra politikerne i en kommune som allerede har fått Sivilombudsmannen på nakken. I juli uttalte Sivilombudsmannen at reglementet for Brønnøy kommunestyre utgjør en betydelig begrensning i de folkevalgtes og de ansattes ytringsfrihet. I sin uttalelse viser sivilombudsmannen blant annet til sin uttalelse 22. desember 2015 om offentlige ansattes ytringsfrihet. Der påpekes det at kommunalt ansatte har en lojalitetskonflikt, men at det skal mye til for at ytringsfriheten overskrides:

«Ytringer som ikke er undergitt taushetsplikt, og som i hovedsak gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger, vil det vanligvis være anledning til å komme med. Det gjelder også ytringer som arbeidsgiveren oppfatter som uønskede, uheldige eller ubehagelige. Offentlige ansatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om eget arbeidsområde og egen arbeidsplass.»

Det blir nå opp til det nye kommunestyret å endre reglementet slik at Brønnøy har regler som er i tråd med lovverket. Her har de siste fire årenes kommunestyre etterlatt seg halvgjort arbeid.