11. september er det kommune og fylkestings valg, det skal velges nytt kommunestyre i Sømna, samt det skal velges nytt fylkesting i Nordland. I inneværende periode har Senterpartiet vært i førersetet i Sømna, men også i Nordland, der Sp er en del av fylkesrådet som styrer denne perioden.

I denne valgperioden har vi sett betydningen av å være knyttet til et parti som har gjennomslag i fylkespolitikken, nettopp Senterpartiet, vi har også de to siste årene hatt moderpartiet i regjering. I Senterpartiet er det slik at vi har direkte linjer opp til de to nivåene i rikspolitikken, nemlig fylkestinget og regjering/storting. Sømna tannklinikk som ble foreslått nedlagt i slutten av forrige fylkestingsperiode fikk vi berget fra nedlegging, Sømna Senterparti jobbet steinhardt opp mot fylkespartiet og greide å få inn i samarbeidsplattformen til de styrende partier på fylket at Sømna tannklinikk skulle gjenopprettes, og fylkestinget vedtok å opprettholde klinikken. Det ble også foreslått av Fylkestinget å legge ned klasser ved Brønnøysund videregående skole, TIP, restaurant og matfag, bygg og anlegg, dette jobbet Sømna Senterparti knallhardt imot sammen med flere og etter en lang og hard batalje greide vi i samarbeid med fylkespartiet å få gjenopprettet restaurant og matfag, vi greide å berge TIP (teknologi og industrifag, byggfag lyktes vi ikke med men i samarbeid med SHOK (Sør-Helgeland opplæringskontor) fikk vi en løsning med at det kunne opprettes mindre klasser slik at det i dag kan utdannes byggfag arbeidere på Sør-Helgeland.

I høst kom regjeringen med forslag om å endre opplæringsloven slik at våre lokale opplæringskontorer ville forsvinne, Sømna senterparti, jobbet opp mot regjeringen for å få stoppet dette lovforslaget, dette greide vi og å få stoppet og var med og berget vårt lokale opplæringskontor.

Helgeland Rehabilitering ble som kjent kastet ut av anbudskonferansen med Helse Nord, Sømna Senterparti jobbet opp mot partiet på fylkes og riksnivå og fikk drahjelp som til slutt førte til at Helse Nord endret syn og startet anbudsprosessen på nytt, noe som gir håp om å få plass en avtale med Helse Nord og igjen føre til at vi berger viktig kompetanse og arbeidsplasser og vil medføre fortsatt drift ved HRIS i Sømna.

Viktigheten av å bruke sin stemme på et parti med en stor organisasjon på fylke og stortinget viser med det som jeg har nevnt ovenfor, disse tingene hadde ikke vært mulig og fått gjennomført hvis jeg hadde brukt min viktige stemme på en liste uten partitilhørighet.

På valgdagen 11. september ber jeg innbyggerne i Sømna om å bruke stemmeretten sin, bruk den på lister med partitilhørighet, da er vi sikker på at våre viktige stemmer i Sømna er med på å jobbe frem de gode løsningene både i Sømna og i Nordland fylke, og stem gjerne Senterpartiet, vi har vist i inneværende periode at vi jobber hardt for at Sømna kommune sine innbyggere skal ha et godt liv. Godt valg.

Roy Helge Dahle

Lokallagsleder Sømna Senterparti og 3.-kandidat for Sømna Senterparti.