Ingen overraskelse på denne tiden av året at lokalavisa lager saker om skattelistene. Jeg har blitt kontaktet flere ganger tidligere år for å svare på spørsmål rundt inntekt og formue.

Helt greit å få en forespørsel. Våre selskaper har hatt mange gode år med høy omsetning, og aktiv deltakelse i mange gode eiendomsprosjekter rundt i Norge.

Overrasket ble jeg likevel igår da det fremstår som om jeg er intervjuet av Brønnøysunds Avis v/ Simon Aldra. Jeg er ikke engang forsøkt kontaktet av Brønnøysunds Avis og akkurat det vil jeg rette kritikk for.

Artikkelens vinkling gir et helt annet bilde enn det jeg idag presenterer som vår virkelighet. Riktignok er artikkelen hovedsakelig om meg personlig, og ikke selskapene. Personlig har jeg ingenting å klage på. Jeg har god inntekt. Bolig og hytte med minimal belåning, og ikke minst har jeg mange gode folk rundt meg som jeg bryr meg om. Formueverdien er et høyt tall, men den består i aksjer i egne selskaper. Jeg har mulighet til å "ta flere skift" på kontoret når det er nødvendig og har gleden med å dele med fellesskapet. Det høres kanskje ironisk ut, men det er det ikke. Jeg er på ingen måte tilhenger av økte skatter og avgifter, men jeg har foreløpig ikke adresse i Sveits og jeg er glad for og stolt av eget bidrag.

- Når det kommer til fremstillingen av selskapene så blir det imidlertid mer personlig;

Det fremtilles som at formuen i selskapene er økt med 50% i 2022. Uten sammenlikning forøvrig så vil jeg sitere Brynjar Forbergskog i dagens artikkel; «Det er bare tull».

Selskapene våre eier fast eiendom der beregningsgrunnlaget er endret av regjeringen. Dette gav en stor økning i aksjeverdien for 2022.

Året 2022 var for Blå Bolig AS og de øvrige selskapene våre full gass fra start, men utover høsten møtte vi et stadig mer avventende marked. Leveransene henger normalt tidsmessig noe etter registrerte salg, så i antall leveranser og fullførte oppdrag så ble dette et år med full sysselsetting og økonomisk overskudd. Om 2023 kan vi imidlertid ikke si det samme. Vi har valgt full sysselsetting gjennom hele året i motsetning til mange andre i vår bransje, i stor grad for å utvikle produktene våre og forberede oss på økning i boligbyggingen som kommer. I tillegg er det viktig at vi tar vare på våre ansatte og kompetansen som vi har.

Aksjeutbyttet som ble vedtatt i 2022 var utelukkende for å dekke eiernes formueskatt. For eierne betyr det økt inntekt og enda mer skatt, men å eie aksjer som man på kort sikt ikke har til hensikt å realisere blir fort lite lønnsomt når eierne møter store forskuddskrav på skatt. Utbyttet for 2022 kunne vi ta av overskuddet. Utfordringer vil vi møte i 2023, og trolig 2024 der vi møter høyere driftskostnader enn inntekter. Vi vet ikke ennå når aktiviteten tar seg opp igjen, men vi vet vi har en forsinkelse fra salg til fullførte oppdrag.

Poenget er at artikkelen fremstår feil i forhold til dagens bilde. I selskapene våre har vi stort fokus på sparetiltak for å kunne tilby full sysselsetting så lenge som mulig. Forhåpentlig helt til markedet er oppe igjen. Vi selger unna overskuddsmateriell, kjøper inn færre tjenester, gjennomgår avtaler og foretar nødvendige kostnadskutt. Vi er i tillegg nødt til å begrense økonomisk støtte til organisasjoner og lokale idrettslag, i hvertfall så lenge vi går mot røde tall i regnskapet. Spesielt der trykker skoen når denne artikkelen publiseres.

Jeg tar telefonen når dere ringer, så ta mer enn gjerne kontakt neste gang dere vil lage en artikkel om meg eller om oss.

Adrian Sande