Brønnøy kommune har påtatt seg et stort ansvar ved å forplikte seg til å skaffe boliger og annet nødvendig for ukrainere som er i en vanskelig livssituasjon på grunn av krigen. Det er allikevel viktig at den enkelte av oss som bor i kommunen viser medmenneskelighet og vennskap.

Som en del av vårt humanitære arbeide vil Loge Odd Fellow bidra til integrering og trivsel blant ukrainere som kommer til kommunen.

Odd Fellow-logene i Brønnøysund arrangerte torsdag den 31.03 en hyggekveld for ukrainere som var kommet til Brønnøysund.

21 ukrainske gjester i alle aldre møtte opp til en kveld som medlemmene av Odd Fellow og Rebekka-logen i Brønnøysund arrangert for å vise litt medmenneskelighet.

En veldig fin kveld, både for arrangørene og gjestene, ifølge de som deltok.

Logehuset i Åsveien ble fylt med barnelatter og livlig prat rundt bordene. Flere hadde meldt seg for å hjelpe til med å få gjennomført denne kvelden. Viktoriya Lakatosh Fosdahl var til uvurderlig hjelp for å få til arrangementet. Rema 1000 v/ Sigleif Mork bisto med alt vi trengte av mat og drikke, samt godsaker til barna. Dette viser at også handelsstanden i Brønnøysund gjerne er med på å vise omtanke for mennesker i en vanskelig situasjon. Flyktningkonsulent Allan Riise ville bidra til at kommunen blir en verdifull medspiller til slike arrangement videre.

De som deltok i arrangementet hadde forskjellig bakgrunn, men alle hadde et felles ønske om å få møtes igjen på en lignende måte. Det ble gitt klare ønsker om behov for et slikt treffpunkt. Vi vil derfor prøve å legge til rette for at lokalene i Åsveien også senere kan brukes til lignende tilstelninger.

For oss som arrangører er det veldig hyggelig med tilbakemelding fra deltagere om at det var en varm og koselig kveld.

Loge Odd Fellow og Rebekkalogen ønsker å vise solidaritet og omtanke overfor våre nye venner, derfor planlegger vi et lignende arrangement ved en senere anledning.

På vegne av

Odd Fellow logen i Brønnøysund

Jøran Johansen

foto
Fra hyggekvelden hos Odd Fellow. Foto: Odd Fellow