Til styret og ledelsen i Helgelandssykehuset

Ei stengt fødestue opprører med rette folk i vår region og medfører et svært mye dårligere tjenestetilbud for våre fødende enn vi har rett til å forvente. Vår klare melding til styret og ledelsen er at det er uakseptabelt at Helgelandssykehuset ikke er i stand til å opprettholde fødestua i Brønnøysund! Vi forventer også at dere gjør deres ytterste for å åpne den så raskt som mulig.

Onsdag 8 desember samlet det seg 250 sambygdinger i fakkeltog i protest mot at fødestua i Brønnøy plutselig ble stengt. I etterkant har vi på 6 dager samlet 903 signaturer via sosiale media for følgende opprop:

«Fødestua i Brønnøy skal være åpen, ikke stengt».

Uten forvarsel, og som ut av det blå, ble fødestua i Brønnøy stengt frem til 1 april. Det bekymrer oss og vi liker det ikke! Derfor ber vi innbyggere i regionen i å bli med å markere tydelig hvor stor pris vi setter på vår fødestue og si ifra høylytt overfor ledelsen i Helgelandssykehuset at vi forventer oss mer - mye mer! En døgnbemannet fødestue gir våre fødende en trygghet i en sårbar og utsatt situasjon - vi kan ikke akseptere at man ikke klarer å opprettholde tilbudet, uansett årsak og forklaring. Fødestua skal være en av grunnpilarene i vårt nye Distriktsmedisinske Senter og sikre kontinuitet i det prehospitale tilbudet. Da kan man ikke stenge det - selv for en kort stund. Bli med å støtt opp om et livs-viktig tilbud i vår region!

Følgende organisasjoner står bak fakkeltoget og opprop:

  • Brønnøy Sanitetsforening,

  • Norsk Sykepleierforbund Nordland,

  • LO Sør-Helgeland,

  • Brønnøy Næringsforum

  • Alle politiske parti i Brønnøy

  • Bunadsgeriljaen

Med hilsen

Siv Therese Aglen