Det er kikhosteutbrudd i landet. Alle gravide får nå tilbud om kikhostevaksine. Jordmor og helsesykepleier kan gi gravide vaksine på din lokale helsestasjon. Vaksinen er gratis.

Når mor tar vaksinen i svangerskapet beskyttes barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder. Vanligvis får barna første vaksine mot kikhoste når de er 3 måneder gamle. Nå er det kommet nye anbefalinger for å hindre at de minste barna våre blir alvorlig syke under et pågående kikhosteutbrudd.

Folkehelseinstituttet anbefaler nå å innføre kikhostevaksine til gravide. En økning i antall barn under 1 år har blitt alvorlig syke av kikhoste. Kikhosteutbrudd skjer flere steder i Norge, Norden og Europa. Vi har sett en klar økning i kikhoste i Norge siden nyttår. FHI fikk meldt 534 tilfeller til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer i april, som er 206 flere enn i mars. Det er det høyeste antall meldte smittede på en måned siden 2012. Totalt er det meldt om 31 sykehusinnleggelser og ingen dødsfall i Norge hittil i år. Kikhoste er spesielt alvorlig for spedbarn. Det er så langt 17 barn under 1 år som har fått påvist kikhoste i 2024. De siste ukene er forekomsten høyest i Trøndelag, Akershus, Oslo og Innlandet. Det ser også ut til at økningen i antall meldte kikhostetilfeller fortsetter. Akkurat nå er det meldt om et stort utbrudd av kikhoste i Bergen.

I årets tre første måneder døde fem spedbarn av kikhoste i Storbritannia, melder landets helsemyndigheter. Smittetallene går stadig oppover i landet. Nye tall viser at 1319 personer ble registrert smittet av kikhoste i mars, skriver britiske helsemyndigheter i en pressemelding. Små spedbarn har størst risiko for alvorlige komplikasjoner og død ved kikhoste, heter det i pressemeldingen. Hittil i år er det registrert over 32.000 tilfeller av kikhoste i Europa. Onsdag advarte Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) om risikoen for de aller minste.

Kikhostevaksine for gravide ble vedtatt i statsbudsjettet for 2024. Fra mai er vaksinen en del av den ordinære svangerskapsomsorgen. Kikhoste er farlig for våre aller minste barn. Det gjelder alle de som ikke er vaksinert ennå, eller de som også er delvis er vaksinert og ikke har fullført vaksinen. Det er barn under to år vi er mest bekymret for under dette kikhosteutbruddet. Vi anbefaler at det opprettes drop in tilbud på alle landets helsestasjoner. Bergen har innført dette, der alle gravide kan få vaksinen gratis i uke 24 av svangerskapet.

Jordmorforbundet NSF vil anbefale gravide å ta vaksinen. Kikhoste er svært smittsomt. Høy vaksinasjonsdekning i befolkningen bidrar til å hindre smittespredning, men verken vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon gir varig beskyttelse.

Hanne Charlotte Schjelderup

Leder i Jordmorforbundet NSF