I likhet med andre reagerte også jeg på ordfører og varaordførers bytur til BA for å forsvare Kommunedirektøren i Sømna, det hadde kanskje holdt med en kort bekreftelse i kommunestyret?

Siden ordfører nevnte meg ved navn i BAs artikkel har jeg behov for å oppklare hvorfor og hvor lenge jeg har hatt manglende tillit til kommunedirektør Arne Johansen. Det er korrekt, som ordfører påstår i BA, at jeg i lengre tid har hatt manglende tillit til kommunedirektøren, det endte så opp med at jeg mistet all tillit i forbindelse med statsforvalterens tilsynssak sist høst.

Jeg ser i tillegg at ordfører mener at «en kommunestyrerepresentant ikke skal opptre slik Strømberg har gjort». Det får han mene om han vil, vi har ytringsfrihet også i Sømna.

For min del startet det med kommunedirektørens innstilling til budsjett for 2021 der han forsikret kommunestyret at de store kuttene han innstilte på var kvalitetssikret. Som kjent foreslo opposisjonen å redusere kuttene med 2 mill. for hvert av områdene Oppvekst og PLO (Pleie og omsorg). Kommunedirektørens innstilling ble dog vedtatt som den forelå med 9 mot 8 stemmer, Senterpartiets gruppeleder uttrykte at de hadde full tillit til at kuttene var gjennomførbare og presset så igjennom et budsjett som i ettertid, ikke overraskende, viste seg umulig å realisere. Kommunedirektøren klarte rett og slett ikke å kutte så mye på PLO.

Kommunen har i perioden vært gjennom en omorganisering initiert av kommunedirektør der både teknisk og PLO har «mistet» sine enhetsledere. Begge var ansatt som ledere i kommunen i en mannsalder og leverte utmerkede tjenester på sine områder. Teknisk var kjent som effektive og løsningsorienterte langt utenfor regionen. Vi har hatt noen av landets laveste avgifter på vann/avløp/feiing og har hatt et fremragende frivillig brannvesen som har reddet mangt et hus og fjøs fra flammene, for ikke å snakke om raske oppmøter ved trafikkulykker og skogbranner. Dette er nå historie, flere av brannmennene har sluttet og frivilligheten er delvis ødelagt som følge av det som etter min mening er mangel på ledelse fra kommunedirektøren. En leder skal få frem det beste i sine ansatte, så har tydeligvis ikke skjedd.

Hva angår PLO har vi hatt svært gode tjenester så lenge jeg har vært aktiv i politikken. Tjenestene har vært så gode at aldrende utflyttede sømnaværinger har flyttet tilbake til kommunen vår, om ikke i hopetall, så i så store antall at man nesten har vært litt bekymret for at tjenesten var for god.

Det som for meg fremstår som uforståelig er at begge avgåtte enhetsledere, som har gjort en stor innsats for kommunen i til sammen mer enn 40 år, plutselig ikke var brukbare som ledere lenger. Er det de tidligere administrative og politisk ledelser som ikke har skjønt hvordan å drive en kommune, eller er det den nye administrative og politiske ledelsen som ikke skjønner hvordan?

Min tillit til kommunedirektør Arne Johansen ble altså svekket allerede da det viste seg at de såkalte kvalitetssikrede kuttene ikke var gjennomførbare. Den ble ytterligere svekket i omorganiseringsprosessen. Kort fortalt ble ledelsen ved PLO gitt umulige oppgaver, og når det umulige ikke var mulig fikk leder skylden for resultatet. De «sto i en spagat» det ikke var mulig å komme ut av. Dette ble tydeliggjort da statsforvalteren kom med sin konklusjon. Hva gjorde så kommunedirektøren, tok han ansvar? Nei, han sto ikke opp for sine ansatte som hadde kjempet for å gjøre det umulige mulig, i stedet var kommentaren hans at han nå hadde ny ledelse på plass som jobbet knallhardt for å lukke avvikene statsforvalteren hadde påpekt. Den kommentaren skjemmes jeg over på kommunedirektørens vegne, å sparke nedover og skylde på andre vitner om ansvarsfraskrivelse!

I avisen ser jeg også at opposisjonsleder Solli Oppegaard uttrykker full tillit til kommunedirektøren. I et lukket møte tidligere i høst påpekte jeg overfor ordfører og opposisjonsleder at det i en gitt situasjon vil kunne stilles spørsmålstegn ved deres habilitet til å behandle saker som omhandler kommunedirektøren all den tid de begge inviteres av og deltar på elgjakt med kommunedirektøren. Private/sosiale relasjoner er noe vi er bedt om å være ekstra påpasselige med når vi kurses av KS i habilitetsproblematikk. Jeg går ut fra at begge nevnte politikere mener de er habile til å uttale seg om tillit til administrativ leder i Sømna kommune.

Gunder Strømberg

Tverrpolitisk Liste Sømna

Les kommentaren fra politikerne her. Red.