Nordhus skole gjennomførte sin maritime dag torsdag 16. september. Denne dagen har vært gjennomført siden tidlig 2000-tallet og det var derfor uvanlig da pandemien satte en stopper for en dag på havet forrige skoleår. Maritim dag er fokus på trivsel, relasjonsbygging og kunnskap om havet og strandsonen. Elevene har en dag med mye erfaringslæring, og situasjonsopplevelsene er mange. Elevene padler kano, ror båter, fisker, sløyer fisk, studerer livet under vann med vannkikkert, kjører båt utpå havet, fyrer bål, lager mat, lærer om bruk av redningsvest og ikke minst samspiller med andre elever, lærere, assistenter og foreldre. Denne dagen er et stort arrangement. Et arrangement som bygger på en velvillig grunneier v/ Linda Skeide og Kenneth Tjønnøy ved Fjellsøya Gård. Grunneier hadde satt opp små flagg for å ønske oss velkommen, det lille ekstra som betyr mye for oppstart av dagen. I forkant hadde mange foreldre, totalt 14, meldt interesse for å bidra til gjennomføringen av dagen. Nordhuselever som nå går i 8. klasse deltok også ettersom de gikk glipp av denne dagen under pandemien. Dette var et sterkt elevønske og som ble muliggjort ved at BBU ga elevene permisjon til en dag på havet. På denne måten ble samarbeidet mellom BBU og Nordhus ytterligere styrket. Med så mange elever i sving ut på havet og ved havet er sikkerhet avgjørende og da er tilstrekkelig følgebåter viktig. I tillegg bidrar foreldre til logistikk og frakting av mye utstyr. På toppen av dette deltok fagansvarlig oppvekst v/ Kjartan Paulsen på vannscooter og bidro også til opplevelser og sikkerhet. Maritim dag er således en stor dugnad som består av glade elever, ansvarsfulle og dyktige ansatte, engasjerte foreldre og en aktiv grunneier.

En blå dag på havet og maritime aktiviteter handler om positive opplevelser sammen, hvor rammen er kunnskap og viten om plassen vi bor. Havet gir oss enorme muligheter og skal vi gi nye generasjoner tilhørighet og kompetanse må vi starte tidlig, og med oss selv. Verdien av trygge elever på havet er målbar, og den er stor.

En blå dag på havet inspirerer og utfordrer ferdigheter og mestring hos både voksne og elever. Det gir oss gevinster i arbeidet med barn og ungdom.

Nordhus skole er dypt takknemlig over nærmiljøet og foreldre sitt engasjement i skolehverdagen til elevene. Dugnadsånden og involveringsevnen spiller oss gode.

Tekst og foto av

Ståle Brun

Rektor

Nordhus skole

Intervju av rektor

  1. Koste du deg på maritim dag?

Svar: veldig mye

2. Hva gjorde du der?

Svar: Jeg kjørte følgebåt og hadde ansvaret for sikkerhet

3. Synes du det var noe dårlig denne dagen?

Svar: Nei, alt var veldig bra. En kano veltet, men det er viktig å erfare at vi også mestrer slike situasjoner med sikkerhet.

4. Har du gledet deg til denne dagen?

Svar: ja, spesielt siden vi ikke kunne arrangere dette i fjor pga. pandemien

5. Hvor mange ganger har du vært med på maritim dag?

Svar: 20 ganger

6. Når startet maritim dag?

Svar: Det startet i år 2000 i det små, men har fra 2005 vokst seg til det det er i dag

7. Hvor mange falt i vannet?

Svar: 1 elev

8. Hvor mange foreldre stilte opp med båt?

Svar: Det var 7 med båt og 6 foreldre med muskelkraft og 2 ATV + 1 vannscooter

9. Blir det maritim dag til neste år?

Svar: Ja

10. Var det hyggelig da 8. klasse kom og var med?

Svar: Ja, det var veldig hyggelig å samarbeide med BBU om dette

Intervju laget av Ronja Benjaminsen Mikalsen 7. klasse

foto
Rektor Ståle Brun skriver om maritim dag på Nordhus skole. Han er også intervjuet av en elev om dagen. Foto: Simon Aldra