Vi kan lese i BA hvordan Siv Aglens særdeles dårlig utredede modell for fremtidens skolestruktur i Brønnøy kommune nå viser sitt sanne vesen. Dette er en villet strategi fra posisjonens side, og er ikke en uventet utvikling. I hverfall ikke for oss som både gjør et forsøk på, og som evner å tenke konsekvenser av store, viktige, altovergripende vedtak.

I sitt påståtte forsøk på å berge Nordhus skole overså hun dessverre barnas beste. Hun, sammen med «sine» i dagens posisjon vurderte det viktigere å presse gjennom en ny skolestruktur, enn å inkludere barnas representant i vurderingen.

Barnas representant og barnas beste er ikke nevnt i løpet av hele skolestruktursaken. Barnas representant og barnas beste ble heller ikke etterlyst av posisjonen da de med åpne armer omfavnet og vedtok Siv Aglens tankespinneri fra sist sommer, riktignok med noen små lydendringer.

Jeg har fryktet dette vi nå leser i avisa, foreldre søker ungene bort fra Nordhus skole, og til Salhus skole, alt for at ungene skal slippe de mange skolebyttene posisjonen med Ap i front har lagt opp til gjennom den nye strukturen. For er det noe vi foreldre ønsker, så er det barnas beste, en stabil og trygg skolegang for våre barn. Men barnas beste ble dessverre ikke vurdert som viktig i posisjonens iver etter å vise handlekraft – er dette godt og trygt lederskap – for barna??

Når det er sagt skjønner jeg foreldrene som søker seg til Salhus veldig godt. Som mor til fire som allerede er, og som skal inn i brønnøyskolen i løpet av de nærmeste årene, er jeg bekymret.

Bekymret for at mine barn skal få sin skolegang i en kommune der barnas beste ikke er viktig for de styrende partiene, og for kommunens ledelse.

Janitha Ormøy Singdahlsen

Brønnøy Høyre