Forrige ukes generalforsamling i Torghatten ASA viste nok en gang et selskap i god form. 10 milliarder kroner i omsetning og et resultat på 681 millioner kroner i 2018 på drift av ferjer busser og fly er resultater ingen så for seg da vårt lokale trafikkselskap ble stiftet i 1878 eller da første ferjerute startet i 1957.

Torghatten-historie er et eventyr på linje med sagnet om fjellet, men den er sann. Ifølge Kapitals 2017-oversikt var selskapet Norges 69. største.

Lokalt er det mange som har aksjer i konsernet og som derfor har nytt godt av utbytter etter gode år for konsernet. Selv om investorer fra andre deler av landet har kommet inn, så er det fortsatt mange lokale navn på aksjeeierlista, ikke minst lenger nede på den. Det er naturlig at selskapet nå har profesjonelle eiere, men i tillegg har mange sørhelgelandsfamilier vært med på Torghatten-oppturen.

Selskapet er også viktig som lokal arbeidsgiver – for sjåfører, mekanikere og sjøfolk, og også økonomer og kontorpersonale. Tradisjonelt har Torghatten hatt en relativt liten konsernadministrasjon i Brønnøysund. Konsernet har i stedet latt selskapene de eier drive lokalt. Men det ble tatt et steg i retning av flere konsernarbeidsplasser i Brønnøysund med opprettelsen av Torghatten servicesenter, som har drøyt 20 ansatte og blant annet kjører lønn for hele konsernet.

Men med et av landets største transportkonsern i Brønnøysund og mesteparten av virksomheten spredd i Norge, så følger bekymringen for at konsernledelsen kan bli flyttet bort. Som eier og konserndirektør har Brynjar Forbergskog med sin lokale forankring blitt oppfattet som en garantist mot at dette skjer. Nå blir Forbergskog styreleder, mens tidligere visekonserndirektør Roger Granheim blir konsernsjef.

Som styreleder har Forbergskog fortsatt siste ord, og nå får han en stilling med mer rom til å tenke mer langsiktig og på de lange linjene for konsernet. Vi setter vår lit til at Forbergskog bruker sin nye rolle til å stake ut en kurs hvor Torghatten fortsatt skal ha hovedkvarter i kommunen hvor fjellet ligger. De gode resultatene er skapt med Brønnøysund som hovedkvarter, her er det bygget opp en base med kompetent ledelse og nøktern og sunn drift. Den beste forsikring for at Torghatten fortsatt skal være lokalt er å vise styrke ved å legge frem så gode årsregnskap som det for i fjor.