I ettermiddag samles brønnøypolitikerne til ekstraordinært møte om oppsigelse av rådmannen. I innkallingen heter det «mulig» oppsigelse, men det er vanskelig å se noen vei tilbake i denne saken.

Mye er sagt om rådmannens tid i Brønnøy, og selv om mye er kommet fram etter hvert vet vi fortsatt ikke alt. Thorsen kan ha hatt gode intensjoner. I etterkant av Brennpunkt-programmet har han lagt seg så flat som en kommuneleder må gjøre etter en så alvorlig sak. I denne saken ser vi konturene av en rådmann som tar ansvar og er til for innbyggerne. Han trekker også fram Rop-omorganiseringen. Den er en viktig del av Anne Wold-saken, men den kan ikke forklare 20 år med unnfallenhet. Den saken omfatter flere etater og institusjoner, ledere og mellomledere over flere år og en serie med feilvurderinger som fikk et tragisk utfall. Alle som har jobbet med dette fagfeltet har grunn til å gå i seg selv, både i og utenfor Rop. Rådmannens brå omorganisering må ikke få ta oppmerksomheten fra de store spørsmålene her. Den manglende dialogen med de ansatte og å skape konflikter istedenfor å finne løsninger ser dessverre ut til å være et gjennomgående trekk i Thorsens virke som rådmann. Da hjelper det lite at han muligens har hatt de riktige intensjonene, han har dessverre ikke vist seg å være rett mann til å løse utfordringene.

Brønnøy kommune har mange viktige oppgaver framover. På kort sikt skal det utarbeides et budsjett for neste år, et budsjett som egentlig var bebudet å være budsjettet hvor man gjorde et grundig arbeid og tok de nødvendige strukturgrepene. Kommunen har også en stor jobb foran seg med å ettergå hva som skjedde i Anne Wold-saken og forsikre seg om at både organiseringen og kulturen blant de ansatte er slik at dette aldri skjer igjen. Alt i alt er det mange viktige oppgaver som peker mot at kommunen trenger en fungerende rådmann og at både politikere og rådmann burde brukt tiden på alt annet enn kjekling med hverandre.

Men det er dessverre for sent. Tilliten er tynnslitt, arbeidsmiljøet lider og det brukes energi på krangling som burde vært brukt til nytte for kommunen. Derfor er det bare ett mulig utfall av møtet i dag: Rådmannen må løses fra sitt arbeidsforhold i Brønnøy kommune. Det kommer etter alt å dømme til å koste store summer som skulle vært brukt på velferd, men det er eneste løsning. Brønnøy kommune må ta med seg alt fra denne ansettelsesprosessen som erfaring når man skal finne en ny kommunedirektør, som det nå skal hete. En dyrekjøpt erfaring.