Det krangles så busta fyker og anmeldelser og søksmål hagler mellom kommuneledelsen, havneledelsen og Søren Nielsen AS. Hva som egentlig ble sagt i det hemmelige møtet mellom kommuneledelsen og havneledelsen 2. desember virker å ha blitt det viktigste stridstemaet. Ble noen anklaget for korrupsjon? Hva sa havnesjefen egentlig?

Det hele har nå gått fra å være en forsøksvis skjult maktkamp mellom kommune og kommunalt foretak til å bli høyst offentlig, pinlig og lite konstruktiv konflikt for både kommune og region. I den grad det er et offer i denne saken så er det antakelig havnesjef Sølvi Kristoffersen som er nærmest en slik definisjon. Hun er lavest på makt-totempålen blant ordførere, rådmenn, eget styre og bedrifts-eiere. Hun har blitt anklaget for å ha anklaget andre for korrupsjon, hun er beskyldt for å skape et dårlig arbeidsmiljø og hun har blitt pepret med kritiske spørsmål og relativt tøff kritikk for nesten alt hun har gjort i havnesaken av flere av sine egne styremedlemmer i stort sett hvert eneste havnestyremøte de siste årene. Det har ikke kommet frem nevneverdig dokumentasjon på noe av det hun beskyldes for.

Kritikken Kristoffersen har fått egne styremedlemmer er for øvrig nesten det merkeligste av alt i denne saken, all den tid at det er styret selv som gjør alle vedtak og som før dette bestemmer hva havnesjefen skal bruke saksbehandlingsressurser på. Her må flertallet havnestyret bestemme seg for om de vil bytte havnesjef eller gi den de har nødvendig respekt og tillit. Styrets samhandling med sin administrative leder den siste tiden framstår helt åpenbart ikke som optimal. Kanskje kan dette også løses gjennom åpen og konstruktiv dialog mellom havnesjef og styre.

Det er uansett høyst forståelig at havnesjefen hadde behov for å lufte noen tanker om hvordan hun har opplevd stormen rundt Brønnøy Havn de siste månedene i onsdagens styremøte. På den andre siden er det helt uforståelig at hun har ventet så lenge med å fortelle om lydopptaket hun gjorde i det hemmelige møtet. Det tok tre måneder før det ble gjort kjent at et slikt opptak eksisterte. Men hele styret i Brønnøy Havn, de som har anklaget henne og offentligheten har strengt tatt også interesse av å vite at et slikt opptak eksisterer og – ikke minst – hva som kommer frem i opptaket. Selvsagt har de det. Det kunne antakelig spart alle involverte parter for veldig mye unødig tidsbruk – og mye unødvendig krangel.

Og det leder oss til tittelpoenget. Hvorfor i all verden insisterer alle parter i denne bitre konflikten på å bruke ordet «støy» for å beskrive det som skjer? Det er direkte feil. Dette er ikke støy. Dette er mye mer enn støy, og det er brukt betydelige ressurser på denne konflikten fra en rekke parter. En stor andel av disse ressursene er hentet – på ett eller annet vis – fra skattebetalerne. Det har vi sett oss lei av. Bli ferdige med dette nå, ingen er tjent med at denne konflikten fortsetter.

NB: I første utgave av denne lederen stod det at det tok to måneder før havnesjefen orienterte sin styreleder om at et lydopptak fra det mye omtalte møtet 2. desember eksisterte. Styreleder Leif Morten Slotvik i Brønnøy Havn opplyser til BAnett torsdag kveld at han ble informert om lydopptaket allerede 6. desember. BAnett har misoppfattet hva havnesjefen sa om dette under havnestyremøtet onsdag, og beklager at en slik feil ble videreført i referatet fra havnestyremøtet, en oppfølgersak torsdag og i papirversjonen og en tidligere utgave av denne lederen på nett.