Akvakultur og gyteområder - tilgjengelig kunnskap og manglende datagrunnlag