Det har i flere innlegg fra en selvutnevnt pårørendegruppe blitt satt frem påstander om at kommunaldirektøren ikke snakker sant. Det blir satt frem påstander om at svar fra kommunedirektøren er god dag mann økseskaft svar og at vi 17 som er folkevalgte er lam i hjernen. Det siste tar jeg ikke så alvorlig, men de til stadig useriøse angrep på vår administrasjonssjef, kommunedirektør Arne Johansen og de ansatte i Sømna kommune må kommenteres.

En kommune drives engang slik at det er administrasjonen som kommer med forslag og gode utarbeidede saksframlegg etter innspill fra politikerne. Jeg påstå at vi i Sømna har svært kompetente og dyktige ansatte i administrasjonen og som legger frem saker som har høy kvalitet. Det er en kjensgjerning at Sømna kommune over mange år har drevet med en usunn økonomi og å fortsette på den kursen ville ført oss rett inn på Robeklista hvis ikke kommunestyret hadde tatt grep. I budsjettprosessen som ble gjennomført høsten 2020 ble det fra første arbeidsmøte gjort klart at det ville komme nedskjæringer i alle sektorene i Sømna kommune, også innen omsorg. Vi har hatt 35 plasser på Sømna omsorgssenter, det er per i dag 23 plasser som har vært fylt opp, vi leier sågar ut noen sykehjemsplasser til nabokommunen vår. Da kommunestyret gjorde budsjettvedtaket høsten 2020 ble det vedtatt å ta ned dette til 27 plasser, da kunne man stenge en avdeling og spare penger, ergo de plassene som er nedlagt og ikke har vært i bruk siste året/årene. Dette medførte at Nordstua ble avviklet og de beboerne som hadde plass der ble flyttet på en annen avdeling. De som ble flyttet har fått et like godt tilbud som det de hadde før flyttingen, det er riktig nok 4 prosent mindre plass der enn tidligere, men mener det er godt innafor.

Så til vedtaket gjort 30.09.2021, det var et vedtak om å gjøre om noen rom til kontorer for å kunne samle hjemmetjenesten, psykiatrien, og få bygd et kvalitets-medisinrom, det siste er noe som vi har et avvik på etter siste forvaltningsrevisjon, og som må på plass.

Foran kommunestyret 30.09.2021 hadde eldrerådet i Sømna, som også ellers gjør en god jobb med å komme med innspill og forslag til løsninger til kommunestyret, hatt møte og behandlet saken, de hadde en tilføying om at ved behov så måtte ombyggingen gjøres slik at rommene ved behov kunne omgjøres til pasientrom igjen. Dette ble fremmet av Senterpartiet for å ta hensyn til eldrerådets ønske om en tilføying og ble vedtatt.

Så er det startet en underskriftsaksjon i Sømna av den selvutnevnte pårørendegruppa.

Sitat fra Brønnøysund Avis:

-Underskriftsaksjonen som støttes av en stor del av Sømna befolkning tyder på at svært mange innbyggere i Sømna forventer en ny behandling med et annet resultat enn det som sørgelig nok ble resultat av avstemmingen i kommunestyret 30.09.2021. Aksjonen begrunnes med kommunelovens paragraf 39a om initiativ som innbyggere har anledning til å ta når de er uenige i, og tar klart avstand fra de vedtak som er fattet. Uansett så er det et nederlag når en kommune steller seg slik at innbyggerne må ta affære på denne måte.

Skal man fremme et innbyggerinitiativ så bør man i det minste gjøre det i rett sak. Det er budsjettvedtaket som ble gjort i desember 2020 der det ble vedtatt å legge ned en avdeling. Å fremme et innbyggerinitiativ på saken ombygging av rom til kontor/medisinrom, og en omgjøring av denne saken, vil kun føre til at lokalene blir stående tomme, og det vil føre til at Sømna kommune må gjøre nye kutt i organisasjonen for å nå en sunn økonomi, er det dit den selvutnevnte pårørende gruppen vil?

Så leser jeg i dagens BA 15.11.21 sitat:

– Vårsol blir da en liten ghetto for de demente.

Det føyer seg inn i rekken av en lang rekke med karakteristikker. Jeg synes slike utsagn er useriøse og sier mest om skribenten og ingenting om eldretjenesten i Sømna.

I Sømna har det den siste tiden vært en stor rykteflom om hva som blir gjort i kommunen. Det blir så ille at kommunedirektøren ser seg nødt til å gå ut i lokalavisa og be om at nå må vi slutte å spre feilinformasjon. Jeg er enig med kommunedirektør Arne Johansen, vi må slutte og spre feilinformasjon. Hvis det er det noe vi lurer på, så ta kontakt med Sømna kommune og spør for å få korrekte svar på spørsmålene. Jeg har full tillit til administrasjonen og alle de andre ansatte i Sømna kommune , og at de gir gode svar og utredninger på det vi ber om.

Skal Sømna kommune fortsette å være den flotte kommunen å bo i, så ligger det et ansvar på oss alle innbyggerne å bidra til det!

Roy Helge Dahle

Gruppeleder Sømna Senterparti