Bindal klarte det, Sømna klarte det, Brønnøy klarte det ikke. Hva i all verden er det snakk om her?

På bildet ser man et ledig rom til høyre for bind V av Brønnøy bygdebok. Her skulle selvfølgelig bind VI stått. Men i motsetning til Bindal og Sømna som prioriterte å få sin bygdebøker komplett, så valgte Brønnøy å utsette den viktige delen av Brønnøys historie, nemlig området øst for Gåsheia, altså Velfjordområdet.

Og Brønnøy valgte å utsatte ikke bare en gang, i 2016. men også i 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 …

Jeg har vanskelig for godta at den største kommunen i distriktet velger å skylde på økonomi gang på gang når det gjelder et så viktig kulturhistorisk arbeide.

Det er en kjensgjerning at historisk arbeide på dette plan ikke bare er å søke i kirkebøker og folketellinger m.m. Informantopplysninger er også en svært viktig del av arbeidet med å kaste lys over vår fortid.

I de snart sju årene som er gått siden Brønnøy la bort å fullføre dette viktige kulturhistoriske arbeide så vil jeg anta at mange viktige informanter er gått bort.

Dette er beklagelig, fordi informantopplysninger er uhyre viktige for å få hendelser, stedsnavn og kanskje glemte episoder levende belyst.

Jeg har flere ganger rettet kritikk mot Brønnøy kommune sitt manglende initiativ for å få fullført dette viktige verket om Brønnøy kommune. Det arbeidet som er lagt ned i de fem første bind, er av høy kvalitet, slik vi også finner både i Sømna sitt bygdebokverk, men også i Bindal sitt.

Fra mange hold er det stor forbauselse, ja sågar mistenksomhet når det gjelder Brønnøy sin tydeligvis valgte valg, nemlig å trenere det videre arbeide med Brønnøy bygdebok.

Synes kulturetaten i Brønnøy kommune at Velfjordområdet er en så lite viktig del av kommunen at dens spennende historie godt kan utsettes noen tiår til?

Uansett så vil, nå i februar 2023, enda en flau unnskyldning om økonomi virke ganske så meningsløs og lite troverdig.

Blir det tomme rommet i bokhylla noen gang fylt, og når skjer det?

Sømna 2.2.2023

Arild Aune