Brønnøy kino har de siste fem årene gått gjennom en positiv utvikling. Den er på høyden teknisk, og digitaliseringen har ført til at storfilmene kommer på samme tid som alle andre steder, selv verdenspremierer får man nå i Brønnøysund jevnlig. Forskjellen på vår største kino og kinoene andre steder er nå at filmutvalget er større og kinodagene flere i byene. Både Mosjøen og Sandnessjøen har kinovisninger lørdager og søndager.

Oppmuntret av politikerne har derfor kinoen starter nyåret friskt med en kinohelg. Første helgen i 2020 ble det vist film lørdag og søndag, og resultatet er oppløftende. 235 besøkende på fire forestillinger betyr at kinoen solgte rundt 72 prosent av billettene. Dermed har kinoen fått et tydelig signal fra publikum: Dette er ønsket. Kinoansvarlig er fortsatt avventende, men prøver igjen i slutten av januar.

Det er flott at det nå satses på helgekino. Brønnøysund blir med det en mer levende by på kveldstid, og med flere kinokvelder er det sannsynligvis også flere som kan bruke det kulturtilbudet kinoen er. Brønnøy kommune har gått gjennom flere kutt de siste årene og blant annet fjernet offentlig, kommunal bading. Med kino på helgedagene aner vi konturene av satsing på ungdom og kulturtilbud igjen. Nå er det viktig at satsingen fortsetter, og at den gjøres med kløkt. Det vil sannsynligvis finnes helger og filmer som ikke forsvarer lørdag- og søndagsvisninger, men la ikke dem bli bestemmende for alle helger. Nå må satsingen fortsette, i helgene det er grunnlag for det, uten at en og annen rolig helg får sette en stopper for dette tiltaket.

Og trenger man inspirasjon, er det bare å «look to Vega», hvor helgekino er en selvfølge og hvor helhjertet satsing siden nyåpningen tidlig i 2017 har gitt resultater. I fjor hadde Vega kino 3.125 besøkende, 124 flere enn året før. Brønnøy kinos årstall var ikke klare tidligere denne uken, men fra de siste årene vet vi at kinoen i vår største kommune har ligget stabilt på over 10.000 besøkende de siste årene. Det er i seg selv positivt, men Vega-tallene viser at man har et potensial for mer. Vega har altså over dobbelt så mange kinobesøk som Brønnøy, per innbygger (cirka 2,5 mot 1,25 besøk/innbygger). Brønnøy er nå på rett vei for å hente inn noe av dette forspranget.