I Brønnøysunds Avis kan vi lese at Hans Gunnar Holand og Liv Marit Reitan, ordfører og varaordfører i Sømna, i ens ærend sammen har tatt turen til avisens redaksjon for å ta kommunedirektør Arne Johansen i forsvar. Det er ikke måte på lovord de to har å øse ut over kommunens administrasjonssjef som de synes fikk ufortjent hard kritikk i siste kommunestyremøte.

Dette er så vidt oppsiktsvekkende at det påkaller noen kommentarer og spørsmål:

– Mener ordfører og varaordfører at Sømnas befolkning ikke er i stand til sjøl å vurdere hvor godt eller dårlig kommunen blir styrt og administrert? Måtte kommunens politiske lederduo bruke tid og innsats i selveste julestria på å innpode innbyggerne den «korrekte» oppfatning av kommunedirektøren?

– Har ikke den tanke eller tvil streifet den nevnte lederduo at dette utspillet har anstrøk av utidig hersketeknikk overfor både innbyggere og politikere i kommunen? En form for disiplinering. Tåles ikke opposisjon?

– Ordet politiker har sin opprinnelse fra «demokratiets vugge», antikkens Athen i Hellas, «en som bryr seg om samfunnet (opprinnelig byen) rundt seg». På godt norsk betyr det «en som bryr seg om innbyggernes ve og vel». Etter nevnte utspill fra Holand/Reitan må det være tillatt å spørre om lederduoen har en helt annen definisjon. Er det slik at politikere først og fremst skal være opptatt av ve og vel for kommunens maktpersoner?

– Når paven tar stilling til et trosspørsmål gjennom en skriftlig uttalelse, kalles det et pavelig dekret. Kan tillit til kommunedirektør utstedes fra politisk ledelse nærmest som et verdslig dekret?

– Sømna kommune står overfor en formidabel kamp for å berge Helgeland Rehabilitering etter siste ødeleggende utspill fra Helse Nord som har suspendert institusjonen fra anbudsprosessen for tildeling av rehabiliteringsoppdrag. Mener Holand/Reitan at deres nevnte utspill er et godt bidrag til å forene alle krefter i kommunen som kan forenes i denne kampen for Helgeland Rehabilitering?

For øvrig har jeg følgende kommentar: Kommunens ansatte, deres fagforeninger og tillitsvalgte må selvsagt etter beste evne forholde seg til den administrative ledelse som til enhver tid styrer den daglige virksomhet i kommunen. Å sørge for at denne ledelsen er så god som mulig, er kommunestyrets ansvar. Å stille ansatte eller deres tillitsvalgte offentlig mot veggen med spørsmål om de har tillit eller ikke til den administrative ledelsen, er en utidighet. Slike spørsmål hører heime i arbeidsmiljøundersøkelser som det er brei enighet om skal utføres anonymt.

Til slutt følgende: Det er en hevdvunnen rettesnor i journalistikken at det skal skilles klart mellom fakta og kommentar. Det er også en hevdvunnen rettesnor at mediene skal være varsomme med å stille opp som mikrofonstativ for noen av partene i en konflikt, og i særdeleshet for den siden som sitter med makta når maktforholdet i konflikten er skjevfordelt.

Viktor Stein

Kommunestyrerepresentant for Rødt Sømna