I Sømna har det denne våren utspilt seg en kontrovers mellom Utdanningsforbundet og kommunedirektøren. En artikkel i Brønnøysunds Avis (BA) framstilte nylig bakgrunnen for saken:

– Utdanningsforbundet i Sømna varslet mot kommunedirektøren 17. mars, og grunnet håndteringen av dette varselet så valgte Utdanningsforbundet, LO Kommune og hovedverneombud å varsle mot fungerende ordfører 4. april.

BA omtaler videre håndtering av ordfører Hans Gunnar Holand som brakte saken inn for KS der den ble behandlet av advokat Frode Lauareid. Fersk rapport med konklusjoner derfra ble behandlet på møte i Sømna kommunestyre sankthansaften.

Ingressen i BAs artikkel lyder slik:

– Varslene mot kommunedirektør Arne Johansen og varaordfører Liv-Marit H. Reitan i Sømna blir avfeid i en rapport fra KS-advokatene.

Både rapport og konklusjon fra KS bør ikke bli stående uimotsagt. Faktiske feil i den er Utdanningsforbundet best til å svare for selv. Forøvrig vil jeg framholde følgende:

– Politisk ledelse ved ordfører og varaordfører har håndtert en i utgangspunktet forholdsvis liten sak på en måte som har forstørret problemet og medført unødig støy og negativ oppmerksomhet, noe kommunen burde ha vært forskånet for

– Når ansatte eller tillitsvalgte ser seg nødt til å sende varsel eller bekymringsmelding mot ledende personer, er det ikke advokater i KS ordføreren først skal gripe til. Ordfører bør evne å håndtere slike saker selv. Det som trengs er god og presis kommunikasjon og vilje til dialog.

– Å løpe til KS er blitt en vane for Sømnas ordfører hver gang han føler seg presset. I dette tilfelle har han fått svar som han selv kan være tilfreds med. Men for en god utvikling i sømnasamfunnet er dette neppe en god metode. Mange vil oppleve det som en utidig hersketeknikk. Selv vil jeg karakterisere advokat Lauareids rapport som et bestillingsverk.

Som BA har rapportert, var advokat Lauareid også så behjelpelig at han formulerte et forslag til vedtak i kommunestyret. Det lød slik:

Sømna kommune viser til at kommunedirektøren har erkjent at det utsagnet han kom med i møtet på Vik skole den 16. mars i år ikke er akseptabel, at han har beklaget dette, og at beklagelsen er akseptert av mottaker av utsagnet. Kommunestyret har tillit til at kommunedirektøren har lært av hendelsen.

Til dette er å si: Hva kommunedirektøren har tatt til seg av lærdom, kan ingen si med sikkerhet og er heller ikke vesentlig i denne saken. Det viktige er hva ordfører og politisk ledelse i kommunen har lært. Det gjenstår å se.

Viktor Stein

kommunestyrerepresentant for Rødt Sømna