Det er aldri rolig i Brønnøy Havn. Kanskje det skal bli havnas nye motto? Vårt lokale havneforetak stjeler overskriftene også i sommer. Brønnøy Arbeiderparti vil kaste både styre og administrasjonsleder i foretaket, men fikk ikke det.

Arbeiderpartiets ønskede «løsning» på problemet, nemlig å kaste styret og ledelsen i havna, ble heldigvis ikke vedtatt. Det hadde ikke løst noe som helst i seg selv. Trodde de at «forretningsstyret» skulle være Ap-folk også? Senterpartiet og Høyre har nemlig kontroll over havnestyret i dag. Å kaste styre og havnesjef, som kun har gjort det styret har bedt henne om, hadde antakelig økt risikoen for at kritiske prosjekter ikke følges opp eller i beste fall at de blir utsatt ytterligere. Dessverre ble det heller ikke tatt noen andre grep fra kommunestyret. Det er for svakt av posisjonen. De er fortsatt generalforsamling for havna og kan både gi instrukser eller gjøre endringer i styret. I stedet skal man nå "vente på Kofa-dommen". Venting har blitt Senterpartiets kjenningsmelodi. Det skal ventes på noe før man kan handle. Kofa sier det kan ta et år å behandle rådmannens klage mot eget havneforetak. Det er altfor lenge å sitte på gjerdet.

Måten Brønnøy Havn drives på, og måten foretaket dokumenterer sin virksomhet på, bør man ikke slippe. Dette må foretaket bli bedre på. Men uten å unnskylde dårlige anbudsprosesser, lemfeldig saksbehandling og manglende skriftlighet i et kommunalt foretak, så mistenker vi at en del av dette er «arvet» fra eierkommunen og at mange av disse problemene også ville dukket opp hvis noen gjorde samme revisjon på kommunens administrasjon og folkevalgte organer. Denne avisen følger det politiske og administrative arbeidet i alle fem kommuner på Sør-Helgeland og mener revisor gir pekepinner samtlige kan lære av.

Vi har tidligere oppfordret posisjonen i Brønnøy, som har ledervervene og makta både i kommunestyret og havnestyret, til å sørge for at alle trekker tauet i samme retning. Dette har de ikke greid. Målet er jo såre enkelt: Bygg et nytt havnebygg uten å pådra seg svære kostnader. Den enkle veien til «ro i saken» er derfor å ta kontroll. Hvis kommunestyret er uenige i hvordan havnestyret leder byggeprosjektet så må kommunestyret rett og slett gi en instruks. Eller hente prosjektet inn til kommunestyret og kommunens administrasjon. «Samarbeidet» så langt har ikke fungert, og da kan det være greit å kaste inn håndkleet. Viktige prosesser lider, feil slipper igjennom og kommunen og havnas omdømme lider. Vi mener dette er dokumentert. Både revisor og Kofa peker på anbudsprosesser som ikke er gjennomført i henhold til regelverket. Havnas innleide konsulenter ser ut til å ha sviktet. Selv om samarbeidet ikke har lyktes, så må noen ha kontroll over prosjektene - og det bør være de folkevalgte.

Både havnebygget og den kritiske kairenoveringen er prosjekter kommunestyret bør ha meninger om uansett. Kommunens egne byggeprosjekter de siste årene har ikke gått knirkefritt, og mer kommunal kontroll over prosjekter i havna betyr ikke at skattebetalerne Audhild Bang Rande bekymrer seg for slipper regninger til verken renovering av kaianlegg eller konsulenter, men det har vi heller aldri hatt noen illusjoner om. Det er dyrt å ha en havn - men samtidig verdt pengene. Kommunen greier antakelig ikke dette uten innleid kompetanse de heller, og slikt koster. Likevel tror vi at hvis en større og bedre rustet organisasjon sitter på toppen så er sjansen større for at det går bra. Posisjonen bør ta kontroll nå. Ikke utsette eller grave seg videre ned i gamle skyttergraver. Akkurat nå er det halen som logrer hunden i Brønnøy. Da hjelper det verken at de folkevalgte trekker seg eller setter seg på gjerdet.