Jeg er imponert over så mange gode leserinnlegg dere har skrevet. Jeg ser at dere er spesielt opptatt av det med leksefri skole, og at dere har mange gode argumenter som dere framfører godt i innlegget deres.

Jeg skjønner godt at dere og foreldrene deres er slitne etter en lang dag på skole og jobb. Det å da sette seg ned å jobbe igjen, kan nok da være tungt for mange.

Det er ofte slik at skal man bli god til noe må man øve mye. Dette gjelder blant annet «gaming» og ridning. Slik er det også når man skal bli god til å lese eller regne. Man må øve mye, men det kan gjøres på mange måter. For eksempel kan det å hjelpe til med matlaging hjemme ha mye matematikk i seg. Man skal følge en oppskrift og måle i dl og l for at det skal bli riktig og bli god mat. Når man snekrer bruker en også mye matematikk, for eksempel å måle i cm og meter og beregne vinkler.

Det er viktig at hvis og når det gis lekser, så skal det være lekser som dere klarer på egen hånd. Lekser skal ikke være så vanskelige at dere må ha mye hjelp fra foreldrene deres. Da har dere etter min mening fått feil lekse. Trenger dere hjelp, er det først og fremst læreren som skal hjelpe dere. Det er også viktig at leksene er tilpasset dere som har for eksempel dysleksi.

Enkelte ting må nok pugges for at det skal sitte. Gangetabellen er et eksempel på det og da må man kanskje også øve litt hjemme.

Jeg er ikke sikker på om skolen bør være helt leksefri, men hvor mye og hvilke lekser som gis bør absolutt diskuteres. Det kan også være lurt å ta dette opp som en sak i elevrådet.

Jeg oppfordrer dere til å diskutere med lærerne deres hvor mye lekser som er rimelig å gi.

Dere kan for eksempel diskutere om det riktig at alle har like mye lekser eller de samme leksene? Hvor lenge bør man sitte med lekser på ettermiddagen? Er det andre typer lekser som kan være morsommere å få, som man samtidig lærer av? Ofte har dere elever gode forslag som ikke vi voksne har tenkt på.

Takk for mange gode innlegg.

Kjartan Paulsen

Fagansvarlig skole

Brønnøy kommune

foto
Kjartan Paulsen Foto: Simon Aldra