Jordmor­forbundet NSF vil advare på det sterkeste mot å kutte i fødetil­budet på Helge­land

foto