I Brønnøysunds avis i dag, tirsdag 30. august, har Utdanningsforbundet Brønnøy fått en fin forhåndsomtale om støttemarkeringen til lærerstreiken som vi arrangerer i morgen kveld på Schrøders plass kl.18.00. Se annonse i avisa!

Men i siste avsnitt og avslutningsvis i denne forhåndsomtalen, har oppvekstsjef, Terje Heggheim, blitt tildelt spalteplass. Vi registrerer her at han stiller seg negativt til å bruke lønn som et virkemiddel for å rekruttere flere til lærerutdanningene.

Dette stiller vi oss helt uforstående til. Å bruke lønn som virkemiddel for å få flere til å utdanne seg til lærere, er det eneste virkemiddelet som enda står uprøvd i norsk undervisningssektor. Vi har prøvd utallige andre virkemidler i rekrutteringsøyemed, bl.a. kjørt flere kampanjer og ikke minst endret en 4-årig lærerutdanning til en 5-årig lærerutdanning med krav om master, uten at det har bidratt til at søkingen til lærerutdanningene har gått opp. Tvert imot, dessverre, så viser tall fra Kunnskapsdepartementet at det i fjor og i år er rekordlave søkertall til lærerutdanningene.

Det er et samfunnsproblem at stadig flere elever får sin undervisning av skoletilsatte uten lærerutdanning., og at faktisk hver femte «lærer» ikke er lærer. Den eneste måten å løse dette problemet på, er å rekruttere flere til lærerutdanningene og ikke minst klare å beholde lærere i skoleverket. Elevene trenger kvalifiserte lærere. Staten har vedtatt at lærerutdanningen skal være et 5-årig studium, nettopp fordi kvaliteten på skolen og lærerne er så viktig for barns læring og utvikling.

Vi har og skal ha høye ambisjoner for elevene våre i Brønnøyskolen, og det er kommunestyret som er skoleeier og har det formelle arbeidsgiveransvaret, ikke oppvekstsjefen.

Så kjære politikere! Det er ei fallitterklæring overfor elevene våre, om Brønnøy kommune nå skal begynne å ansette skoletilsatte uten lærerutdanning i faste undervisningsstillinger. Utdanningsforbundet setter sin lit til at kommunestyret er sitt ansvar bevisst, og at dere jobber iherdig for å sikre barn, unge og voksne i Brønnøy et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud i fortsettelsen.

Merethe Paulsen Blomstervik, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy

Line Lyng Hansen, HTV Utdanningsforbundet Brønnøy

Iselin Thomassen Flore, Nestleder Utdanningsforbundet Brønnøy