Brønnøy kommune er nå i innspurten av å vedta neste års budsjett, og i år som i fjor, er debatten omkring budsjettet overfylt med ord som: kutt, nedskjæringer, nedlegging, effektivisering, nedgang i barnetallet og fraflytning.

Kommunaldirektøren river seg i håret og vet ikke sin arme råd og rår politikerne til å sette opp «struktur oppvekst» i økonomiplanen fra allerede neste år. Dette gir meg assosiasjoner til filmserien Himmelblå. Det er bare å bytte ut Ylvingen med Brønnøy, vi er i nøyaktig samme situasjon. Men hva gjorde så samfunnet på øya når nedleggingsspøkelset truet? Jo, de mobiliserte, satte i gang tiltak, kjempet og ga ikke opp. Riktignok er Himmelblå en film, men mange lokalsamfunn kjenner seg veldig godt igjen i denne virkelighetsnære historien, som like gjerne kunne vært en dokumentar.

Hva gjør så Brønnøy? Bygger vi ned i stedet for å satse og fremme vekst? Fokuserer vi på fraflytting i stedet for tilflytning? Har Brønnøy kommune kapitulert? Hva med å iverksette tiltak som stimulerer til tilflytning? Hva om kommunen for eksempel inviterte til et folkemøte med formål å diskutere hvilke tiltak og strategier som må til for å motvirke den negative utviklinga som Brønnøy nå står i? Brønnøysamfunnet klarte å mobilisere da kampen sto om å få bevare linjene ved den videregående skolen og slo ring om den. Jeg har stor tro og håp om at vi skal klare det igjen om bare alle gode krefter kommer på banen.

Jeg har ikke fasiten på hva som skal til, men jeg synes det er verdt et forsøk. Å skulle gå til det skritt å legge ned gode skoler som attpåtil har status som helsefremmende skoler og har ledet an det pedagogiske utviklingsarbeidet på dette viktige området i Brønnøyskolen, kun pga. økonomi, er både uhensiktsmessig og trist. Hva med nærskoleprinsippet? Hva med nærbarnehageprinsippet? Det er dessuten en omfattende og lang prosess som må gjennomføres før nedleggelse av skoler og barnehager kan bli en realitet. Det kan ikke gjøres med et pennestrøk.

Line Lyng Hansen, HTV i Utdanningsforbundet Brønnøy, har i sine budsjettkommentarer skrevet: «Store innsparinger og omveltninger vil garantert ikke hjelpe skoler og barnehager.» Det er vi mange som er enige om. Jeg foreslår at i stedet for å sette i gang store utredninger omkring skole- og barnehagestruktur til neste år og skape unødig uro for barn, elever og foreldre (som kan være både unødvendig og ødeleggende for lokalsamfunnet, det har vist seg mange ganger før), så bør politikerne ha is i magen. Derimot skal de ikke forholde seg rolig i båten. Nei, de skal la de gode tingene få en sjanse til å skje.

«En hindring er noe jeg ser best når jeg tar øynene fra målet», var det en gang en klok lærer som sa. Jeg forventer at kommunestyret med ordføreren i spissen, vil arbeide offensivt og få inn positive tiltak i økonomiplanen 2022 til 2025. Politikerne skal jobbe aktivt for å tilrettelegge for befolkningsvekst og har et ansvar for å utvikle Brønnøysamfunnet til det beste for både liten og stor. Det må være målet for øyet!

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy