Vi forstår at foreslåtte endringer i skolestruktur skaper bekymring og usikkerhet. Vi tar dette og de utfordringene som Brønnøy kommune står foran på alvor. Vår bekymring er at det alternativet som andre partier ser for seg – det å gjøre ingenting – vil skape adskillig mer bekymringer og usikkerheter. Konsekvensen av å gjøre ingenting – uten endringer i skolestruktur betyr at vi blant annet må;

1. Øke klassestørrelse langt over smertenivå og slå sammen flere klassetrinn på Hilstad/Nordhus/BBU

2. Kutte støttepersonale til et absolutt minimum

3. Skjære ned SFO-tilbudet til kun det som er lovpålagt

Hvordan vi da skal sikre god kvalitet i skolen på er vanskelig å se. Men det er altså konsekvensen av å ikke endre strukturer – konsekvensene av at vi politikere velger å gjøre «ingenting».

Modellen 4.3 som beholder 1–4 klasse på Nordhus er ikke starten på slutten som noen påstår. Det er tvert imot den modellen som på sikt vil sikre at barn fortsatt kan gå på skole i Øyan i overskuelig fremtid. Alternativet å legge ned Nordhus skole er ikke lenger aktuelt. Hilstad skole er også med videre.

De neste 5 årene vil antall barn i skolen reduseres med ca. 150 -200 elever. Dette betyr at inntektene går kraftig ned. I tillegg må vi kutte budsjettene ytterligere med 18 millioner, fordi vi må kanalisere mere midler til et svært presset område for pleie og omsorg. Et område som får flere og flere eldre å håndtere.

De som argumenterer for å beholde dagens strukturer må i stedet velge en av følgende strategier:

  • Enten må de fylle opp klasserommene til randen, kutte i SFO-tilbudet, redusere alt støttepersonalet i skolen til et absolutt minimum. I tillegg må de ignorere krisen innen helse (ved å ikke øke overføringene dit) og de må ignorere tallene som viser at vi i løpet av de neste 5 årene får færre barn, flere eldre og store utfordringer.

  • Eller de kan fortsette å bruke mer penger enn vi har slik at vi går tom for penger og havner på Robek (og dette vil skje fort). Da må de uansett gjennomføre endringer i skolen.

Så er det å beholde dagens skolestruktur det beste alternativet? Vårt svar er nei.

Vi mener at modell 4.3 som er det beste alternativet for elever og ansatte i Brønnøy kommune. Alternativet å gjøre ingenting – altså å videreføre dagens modell – er ikke et alternativ som er det beste for elever og ansatte i Brønnøy kommune. Vi håper at de som er opptatt av å ivareta de ansatte og elevene sine interesser forstår dette og tar dette på alvor.

Vi politikere skal ta en beslutning som skal peke ut retningen for kommunens administrasjon. Når beslutningen er tatt må Brønnøy kommune legge til rette for en god prosess for hvordan beslutningen skal gjennomføres – en gjennomføring som krever god planlegging og bred involvering av de som er berørt.

Siv Aglen, ordfører AP

Mads Lund Nielsen, varaordfører SV

Frode Åsmund Granås, gruppeleder AP

Liv Solli, gruppeleder SV