6. Desember ble Sømna kommune kåret til årets frivillighetskommune, Wenche Fjerdingøy sa helt riktig: politikerne må høre på forslagene/initiativ fra innbyggerne.

Forslag har dere fått vederlagsfritt opptil flere ganger.

07.10.21 – innspill videresendt og formidlet fra to gutter om at de ønsker skatepark i Sømna. Kostnadsoverslag 1,5-2,0 millioner.

Status: ikke fulgt opp.

23.09.22 – Sømna IL ba om møte med kommunen og Frivilligsentralen for å se på hvordan vi kan legge til rette for 1–2 discgolfbaner i kommunen. Sømna IL har 100000,- klar. Wenche var positiv.

Status: ikke besvart

18.06.21 – Brønnøysunds Avis skriver at ungdomsrådet etterspør tilrettelagte badeplasser i Sømna. Svaret ble å henge opp noen livredningsbøyer.

2020 – Buldrehall i Sømna. Man hadde fått 150000 til utredning/tegning av en buldrehall i Sømna. Dette var ikke ønskelig på dette tidspunkt da man skulle bygge gang og sykkelvei Berg – Vik.

Status: ukjent.

Til kommunestyremøtet ble flere av disse forslagene sendt på nytt, for fremtiden kan dere ta kontakt om dere ønsker nye initiativ.

Simen Garaas